allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Axfood Aktiebolag

ORG.NR: 556542-0824
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 41 247 000 38 484 000 37 522 000  
  Övrig omsättning (TKR) 372 000 371 000 330 000  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 1 760 000 1 447 000 1 302 000  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 1 749 000 1 430 000 1 278 000  
  Årets resultat (TKR) 1 361 000 1 104 000 993 000  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 4 613 000 4 564 000 4 657 000  
  Omsättningstillgångar (TKR) 5 924 000 5 128 000 4 272 000  
  Tillgångar (TKR) 10 537 000 9 692 000 8 929 000  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 4 530 000 4 029 000 3 768 000  
  Minoritetsintressen (TKR) 1 000 36 000 34 000  
  Avsättningar (TKR) 428 000 918 000 795 000  
  Långfristiga skulder (TKR) 635 000 73 000 79 000  
  Kortfristiga skulder (TKR) 4 943 000 4 636 000 4 253 000  
  Skulder och eget kapital (TKR) 10 537 000 9 692 000 8 929 000  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 89 000 95 117 94 000  
  Varav tantiem till styrelse & VD           16 062            
  Löner till övriga anställda 3 328 000 3 110 883 2 980 000  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 1 256 000 1 126 534 1 099 000  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 8 803 8 481 8 582  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 4 686 4 538 4 372  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 531 511 486  
  Nettoomsättningförändring 7,18 % 2,56 % 3,35 %  
  Vinstmarginal 4,28 % 3,78 % 3,49 %  
  Bruttovinstmarginal 14,29 % 13,82 % 13,67 %  
  Soliditet 42,99 % 41,57 % 42,20 %  
  Kassalikviditet 78,68 % 65,31 % 55,63 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 205 000 177 000 164 000  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -87 000 -143 000 -106 000  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -84 000 -128 000 -103 000  
  Årets resultat (TKR) 992 000 826 000 706 000  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 3 177 000 3 185 000 3 650 000  
  Omsättningstillgångar (TKR) 4 185 000 3 181 000 2 338 000  
  Tillgångar (TKR) 7 362 000 6 366 000 5 988 000  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 3 894 000 3 794 000 3 755 000  
  Obeskattade reserver (TKR) 1 653 000 1 226 000 867 000  
  Avsättningar (TKR) 20 000 22 000 25 000  
  Långfristiga skulder (TKR) 1 000 1 000 2 000  
  Kortfristiga skulder (TKR) 1 794 000 1 323 000 1 339 000  
  Skulder och eget kapital (TKR) 7 362 000 6 366 000 5 988 000  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 45 000 28 505 38 000  
  Varav tantiem till styrelse & VD           11 302            
  Löner till övriga anställda 74 000 41 495 46 000  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 52 000 45 934 34 000  
  Utdelning till aktieägare 1 888 836 892 000 787 015  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 141 103 104  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR) 1 213 1 126 1 135  
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 70,41 % 74,62 % 74,00 %  
  Kassalikviditet 233,28 % 240,44 % 174,61 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 22 augusti 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X