Visa allt om Markex Larm Tele & Data Aktiebolag
Visa allt om Markex Larm Tele & Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 065 1 002 1 201 1 227 1 234 1 625 1 562 2 056 2 756 2 385
Övrig omsättning 1 - - 73 124 149 121 121 146 21
Rörelseresultat (EBIT) 44 -19 5 -3 73 122 125 147 484 123
Resultat efter finansnetto 322 474 -16 101 4 121 124 167 497 134
Årets resultat 126 276 -16 73 16 107 114 77 358 97
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 463 1 257 837 930 853 856 704 682 222 135
Omsättningstillgångar 652 774 696 732 788 850 1 203 1 122 1 724 1 256
Tillgångar 2 115 2 032 1 533 1 662 1 640 1 706 1 908 1 804 1 946 1 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 595 1 669 1 393 1 509 1 486 1 470 1 663 1 549 1 472 1 114
Obeskattade reserver 237 119 0 0 0 19 45 76 15 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 283 243 139 152 154 216 199 179 459 262
Skulder och eget kapital 2 115 2 032 1 533 1 662 1 640 1 706 1 908 1 804 1 946 1 391
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 442 411 453 427 407 412 558 490 581 670
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 124 77 109 40 56 53 169 152 239 245
Utdelning till aktieägare 250 200 0 100 50 0 150 0 0 0
Omsättning 1 066 1 002 1 201 1 300 1 358 1 774 1 683 2 177 2 902 2 406
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 533 501 601 1 227 617 813 521 685 919 795
Personalkostnader per anställd (tkr) 284 244 283 467 232 233 243 214 278 307
Rörelseresultat, EBITDA 117 54 78 99 175 219 223 244 494 160
Nettoomsättningförändring 6,29% -16,57% -2,12% -0,57% -24,06% 4,03% -24,03% -25,40% 15,56% -%
Du Pont-modellen 15,22% 23,33% 0,39% 6,20% 4,51% 7,15% 6,66% 9,37% 25,64% 9,78%
Vinstmarginal 30,23% 47,31% 0,50% 8,39% 6,00% 7,51% 8,13% 8,22% 18,11% 5,70%
Bruttovinstmarginal 80,47% 72,36% 70,11% 62,18% 65,07% 52,12% 71,32% 54,52% 53,41% 58,91%
Rörelsekapital/omsättning 34,65% 52,99% 46,38% 47,27% 51,38% 39,02% 64,28% 45,87% 45,90% 41,68%
Soliditet 84,15% 86,70% 90,87% 90,79% 90,61% 86,99% 88,90% 88,90% 76,20% 80,86%
Kassalikviditet 195,41% 274,07% 406,47% 373,03% 383,77% 302,78% 511,06% 517,88% 344,01% 427,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...