Visa allt om Manex AB
Visa allt om Manex AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 235 9 443 7 620 6 753 6 723 7 608 7 184 9 818 7 177 6 356
Övrig omsättning 168 194 58 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 485 972 917 447 241 579 483 352 205 237
Resultat efter finansnetto 1 497 975 924 446 235 575 555 331 214 220
Årets resultat 971 603 536 272 125 323 325 196 150 115
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 270 74 14 21 0 5 5 5 22 34
Omsättningstillgångar 4 419 3 793 2 813 2 080 2 476 2 176 2 004 3 096 1 443 1 336
Tillgångar 4 689 3 867 2 827 2 100 2 476 2 181 2 009 3 101 1 465 1 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 538 1 867 1 429 1 043 921 996 872 617 422 371
Obeskattade reserver 1 216 966 766 532 460 400 256 160 110 110
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 75 175
Kortfristiga skulder 935 1 034 632 525 1 095 785 881 2 323 858 713
Skulder och eget kapital 4 689 3 867 2 827 2 100 2 476 2 181 2 009 3 101 1 465 1 370
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 339 339 344 324 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 652 830 732 706 658 332 336 319 92 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 302 438 362 341 317 311 297 298 193 242
Utdelning till aktieägare 400 300 165 150 150 200 200 70 0 100
Omsättning 10 403 9 637 7 678 6 753 6 723 7 608 7 184 9 818 7 177 6 356
Nyckeltal
Antal anställda 2 - - 2 2 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 118 - - 3 377 3 362 2 536 2 395 3 273 2 392 3 178
Personalkostnader per anställd (tkr) 480 - - 381 508 352 341 335 212 303
Rörelseresultat, EBITDA 1 555 1 004 923 1 532 241 579 500 374 217 252
Nettoomsättningförändring 8,39% 23,92% 12,84% 0,45% -11,63% 5,90% -26,83% 36,80% 12,92% -%
Du Pont-modellen 31,97% 25,27% 32,72% 21,43% 9,73% 26,55% 28,07% 11,83% 15,97% 17,37%
Vinstmarginal 14,65% 10,35% 12,14% 6,66% 3,58% 7,61% 7,85% 3,74% 3,26% 3,74%
Bruttovinstmarginal 27,45% 24,02% 35,28% 56,82% 28,29% 29,82% 31,81% 21,69% 21,39% 25,25%
Rörelsekapital/omsättning 34,04% 29,22% 28,62% 23,03% 20,54% 18,28% 15,63% 7,87% 8,15% 9,80%
Soliditet 74,35% 67,77% 71,68% 68,34% 50,89% 59,18% 52,80% 23,61% 34,21% 32,86%
Kassalikviditet 339,47% 254,74% 319,78% 239,05% 138,26% 158,60% 121,34% 103,44% 94,41% 104,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...