Visa allt om Sandrew Metronome Distribution Sverige AB
Visa allt om Sandrew Metronome Distribution Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 184 1 434 2 107 10 431 24 020 72 949 115 743 137 102 111 450 118 620
Övrig omsättning 115 400 764 121 344 199 353 758 2 716 4 152
Rörelseresultat (EBIT) 107 244 1 304 1 033 -12 789 -8 713 -10 929 -7 792 4 139 952
Resultat efter finansnetto 11 252 1 286 843 -13 215 -11 856 -12 120 -9 354 2 382 2 210
Årets resultat 8 1 1 004 3 642 -9 740 -8 700 -8 116 -9 354 2 382 2 210
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 5 278 5 278 48 892 71 276 79 133 31 542
Omsättningstillgångar 2 881 2 890 2 764 17 785 63 909 70 988 121 615 68 831 75 872 131 684
Tillgångar 2 881 2 890 2 769 17 790 64 187 76 266 170 507 140 107 155 005 163 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 954 1 946 1 944 14 518 10 534 10 534 10 389 2 285 10 639 8 256
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 3 340 8 617 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4
Kortfristiga skulder 927 944 825 3 272 50 309 57 111 160 114 137 818 144 362 154 966
Skulder och eget kapital 2 881 2 890 2 769 17 790 64 187 76 266 170 507 140 107 155 005 163 226
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 1 768 1 152 1 111 1 145 1 040
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 2 324 5 847 15 387 11 321 11 776 13 989 11 231
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 47 1 106 3 221 8 761 6 021 5 811 5 960 6 858
Utdelning till aktieägare 0 0 0 10 642 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 299 1 834 2 871 10 552 24 364 73 148 116 096 137 860 114 166 122 772
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 3 9 19 26 30 40 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 3 477 2 669 3 839 4 452 4 570 2 786 2 579
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 1 217 1 067 1 362 710 618 422 416
Rörelseresultat, EBITDA 107 244 1 304 1 067 -8 634 -5 500 13 665 4 185 11 091 3 196
Nettoomsättningförändring -17,43% -31,94% -79,80% -56,57% -67,07% -36,97% -15,58% 23,02% -6,04% -%
Du Pont-modellen 7,39% 9,13% 47,67% 7,07% -19,13% -7,10% -4,25% -3,12% 4,68% 3,08%
Vinstmarginal 17,99% 18,41% 62,65% 12,06% -51,13% -7,42% -6,27% -3,19% 6,50% 4,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 36,43% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 165,03% 135,70% 92,03% 139,13% 56,62% 19,02% -33,26% -50,32% -61,45% -19,63%
Soliditet 67,82% 67,34% 70,21% 81,61% 16,41% 13,81% 6,09% 1,63% 6,86% 5,06%
Kassalikviditet 310,79% 306,14% 335,03% 530,62% 124,47% 120,68% 74,16% 47,54% 50,49% 82,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...