Visa allt om Höga Kusten Airport AB
Visa allt om Höga Kusten Airport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 869 2 300 2 576 2 619 2 495 2 606 2 315 1 953 4 041 2 329
Övrig omsättning 17 319 16 769 15 681 15 783 16 021 15 277 14 341 13 283 11 628 10 261
Rörelseresultat (EBIT) -184 81 492 494 1 133 1 155 -44 -428 193 -100
Resultat efter finansnetto -186 3 396 342 1 001 1 058 24 -742 51 -109
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 576 8 411 9 142 10 357 10 085 11 107 11 709 8 047 8 682 6 751
Omsättningstillgångar 3 252 4 271 3 614 2 427 1 941 1 150 6 066 4 937 3 273 4 203
Tillgångar 19 828 12 682 12 756 12 783 12 027 12 257 17 774 12 984 11 955 10 955
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Obeskattade reserver 2 962 3 153 3 151 2 756 2 416 1 419 364 341 1 085 1 034
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 827 6 000 6 000 6 350 6 000 7 381 13 642 8 871 6 160 3 517
Kortfristiga skulder 2 539 3 029 3 105 3 177 3 110 2 958 3 268 3 273 4 210 5 904
Skulder och eget kapital 19 828 12 682 12 756 12 783 12 027 12 257 17 774 12 984 11 955 10 955
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 16 20 18 17 12
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 063 5 510 5 266 5 033 5 334 4 960 4 480 4 172 4 769 3 876
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 2 841 2 212 2 265 2 163 1 959 1 924 2 130 1 869 2 273 1 712
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 188 19 069 18 257 18 402 18 516 17 883 16 656 15 236 15 669 12 590
Nyckeltal
Antal anställda 20 17 17 16 18 17 17 16 18 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 93 135 152 164 139 153 136 122 225 166
Personalkostnader per anställd (tkr) 507 468 456 474 414 420 410 393 406 414
Rörelseresultat, EBITDA 2 025 1 297 1 660 1 703 2 537 2 526 1 258 382 1 008 400
Nettoomsättningförändring -18,74% -10,71% -1,64% 4,97% -4,26% 12,57% 18,54% -51,67% 73,51% -%
Du Pont-modellen -0,92% 0,69% 4,08% 3,93% 9,72% 9,48% 0,80% -2,90% 1,63% -0,68%
Vinstmarginal -9,79% 3,78% 20,19% 19,17% 46,85% 44,59% 6,13% -19,30% 4,83% -3,22%
Bruttovinstmarginal 99,14% 99,35% 99,38% 99,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,15% 54,00% 19,76% -28,64% -46,85% -69,38% 120,86% 85,20% -23,19% -73,04%
Soliditet 14,17% 23,33% 23,19% 19,80% 18,96% 12,61% 4,32% 5,74% 10,72% 11,36%
Kassalikviditet 128,08% 141,00% 116,39% 76,39% 62,41% 38,88% 185,62% 150,84% 77,74% 71,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...