Visa allt om Glasögonmäster i Älmhult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 477 2 471 2 539 3 006 3 010 2 902 3 117 3 351 3 068 2 729
Övrig omsättning 8 - - - 43 - - 3 23 1
Rörelseresultat (EBIT) 209 -25 -142 24 130 111 228 384 395 308
Resultat efter finansnetto 189 -64 -111 -13 117 86 138 377 602 291
Årets resultat 67 3 3 27 27 52 52 195 354 188
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 030 1 160 1 302 1 445 1 499 1 392 1 370 1 625 1 308 725
Omsättningstillgångar 1 407 1 353 1 481 1 562 1 557 1 484 1 674 1 542 1 804 1 860
Tillgångar 2 438 2 513 2 783 3 007 3 056 2 877 3 043 3 168 3 112 2 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 449 1 538 1 685 1 826 1 926 2 027 2 095 2 243 2 298 2 009
Obeskattade reserver 147 47 122 241 291 212 198 171 78 0
Avsättningar (tkr) 224 219 216 215 217 218 218 220 195 119
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 617 709 760 726 622 420 533 534 541 458
Skulder och eget kapital 2 438 2 513 2 783 3 007 3 056 2 877 3 043 3 168 3 112 2 585
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 365 397 364 343 333
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 626 733 777 844 791 374 347 341 269 276
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 283 356 392 413 381 362 354 360 325 364
Utdelning till aktieägare 156 156 150 143 128 127 120 200 250 65
Omsättning 2 485 2 471 2 539 3 006 3 053 2 902 3 117 3 354 3 091 2 730
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 239 1 236 1 270 1 503 1 505 1 451 1 559 1 676 1 534 1 365
Personalkostnader per anställd (tkr) 462 543 591 635 593 557 550 545 510 491
Rörelseresultat, EBITDA 316 118 1 177 279 267 369 531 494 360
Nettoomsättningförändring 0,24% -2,68% -15,54% -0,13% 3,72% -6,90% -6,98% 9,22% 12,42% -%
Du Pont-modellen 9,47% -0,88% -2,59% 0,80% 5,10% 4,24% 7,69% 12,69% 20,21% 12,15%
Vinstmarginal 9,33% -0,89% -2,84% 0,80% 5,18% 4,20% 7,51% 12,00% 20,50% 11,51%
Bruttovinstmarginal 71,94% 70,58% 69,71% 68,36% 68,04% 67,82% 66,63% 64,85% 61,99% 62,29%
Rörelsekapital/omsättning 31,89% 26,06% 28,40% 27,81% 31,06% 36,66% 36,61% 30,08% 41,17% 51,37%
Soliditet 64,14% 62,66% 63,78% 66,63% 70,04% 75,89% 73,53% 74,69% 75,65% 77,72%
Kassalikviditet 127,39% 99,86% 110,26% 127,55% 148,23% 207,86% 204,88% 189,89% 249,72% 315,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...