Visa allt om Glasögonmäster i Älmhult AB
Visa allt om Glasögonmäster i Älmhult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 189 2 477 2 471 2 539 3 006 3 010 2 902 3 117 3 351 3 068
Övrig omsättning 10 8 - - - 43 - - 3 23
Rörelseresultat (EBIT) 44 209 -25 -142 24 130 111 228 384 395
Resultat efter finansnetto 36 189 -64 -111 -13 117 86 138 377 602
Årets resultat 35 67 3 3 27 27 52 52 195 354
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 324 1 030 1 160 1 302 1 445 1 499 1 392 1 370 1 625 1 308
Omsättningstillgångar 2 163 1 407 1 353 1 481 1 562 1 557 1 484 1 674 1 542 1 804
Tillgångar 2 487 2 438 2 513 2 783 3 007 3 056 2 877 3 043 3 168 3 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 328 1 449 1 538 1 685 1 826 1 926 2 027 2 095 2 243 2 298
Obeskattade reserver 144 147 47 122 241 291 212 198 171 78
Avsättningar (tkr) 224 224 219 216 215 217 218 218 220 195
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 791 617 709 760 726 622 420 533 534 541
Skulder och eget kapital 2 487 2 438 2 513 2 783 3 007 3 056 2 877 3 043 3 168 3 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 365 397 364 343
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 625 626 733 777 844 791 374 347 341 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 295 283 356 392 413 381 362 354 360 325
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 120 200 250
Omsättning 2 199 2 485 2 471 2 539 3 006 3 053 2 902 3 117 3 354 3 091
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 095 1 239 1 236 1 270 1 503 1 505 1 451 1 559 1 676 1 534
Personalkostnader per anställd (tkr) 464 462 543 591 635 593 557 550 545 510
Rörelseresultat, EBITDA 151 316 118 1 177 279 267 369 531 494
Nettoomsättningförändring -11,63% 0,24% -2,68% -15,54% -0,13% 3,72% -6,90% -6,98% 9,22% -%
Du Pont-modellen 2,85% 9,47% -0,88% -2,59% 0,80% 5,10% 4,24% 7,69% 12,69% 20,21%
Vinstmarginal 3,24% 9,33% -0,89% -2,84% 0,80% 5,18% 4,20% 7,51% 12,00% 20,50%
Bruttovinstmarginal 71,40% 71,94% 70,58% 69,71% 68,36% 68,04% 67,82% 66,63% 64,85% 61,99%
Rörelsekapital/omsättning 62,68% 31,89% 26,06% 28,40% 27,81% 31,06% 36,66% 36,61% 30,08% 41,17%
Soliditet 57,91% 64,14% 62,66% 63,78% 66,63% 70,04% 75,89% 73,53% 74,69% 75,65%
Kassalikviditet 195,70% 127,39% 99,86% 110,26% 127,55% 148,23% 207,86% 204,88% 189,89% 249,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...