Visa allt om Sädala Lantbruks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 12 129 11 447 12 382 12 536 12 301 11 047 10 011 11 138 8 957 7 371
Övrig omsättning 249 231 228 292 260 361 333 267 502 276
Rörelseresultat (EBIT) 42 153 430 675 132 375 245 960 139 338
Resultat efter finansnetto 27 56 275 481 -52 222 0 748 -12 232
Årets resultat 278 300 63 116 33 120 25 488 34 83
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 439 4 693 5 209 5 979 6 485 6 961 7 136 5 954 6 110 5 865
Omsättningstillgångar 3 715 4 221 2 468 2 159 2 103 2 256 2 243 2 495 1 098 1 588
Tillgångar 9 155 8 914 7 677 8 138 8 588 9 217 9 379 8 449 7 208 7 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 176 1 898 1 598 1 535 1 419 1 464 1 344 1 319 832 798
Obeskattade reserver 410 720 1 050 850 500 585 515 540 450 496
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 691 4 518 4 213 4 685 5 155 5 683 5 860 4 200 4 494 4 451
Kortfristiga skulder 1 878 1 778 816 1 068 1 514 1 485 1 660 2 390 1 433 1 709
Skulder och eget kapital 9 155 8 914 7 677 8 138 8 588 9 217 9 379 8 449 7 208 7 453
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 225 165 70 75 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 459 298 216 215 259 119 91 132 187 181
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 171 104 121 83 111 131 107 82 95 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0
Omsättning 12 378 11 678 12 610 12 828 12 561 11 408 10 344 11 405 9 459 7 647
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 065 11 447 12 382 12 536 12 301 11 047 10 011 11 138 8 957 7 371
Personalkostnader per anställd (tkr) 320 413 315 304 376 483 368 284 363 386
Rörelseresultat, EBITDA 894 1 080 1 291 1 536 1 112 1 311 941 1 558 864 886
Nettoomsättningförändring 5,96% -7,55% -1,23% 1,91% 11,35% 10,35% -10,12% 24,35% 21,52% -%
Du Pont-modellen 1,96% 2,47% 6,53% 9,40% 2,47% 4,63% 3,33% 12,13% 2,73% 4,99%
Vinstmarginal 1,48% 1,92% 4,05% 6,10% 1,72% 3,87% 3,12% 9,20% 2,20% 5,05%
Bruttovinstmarginal 29,98% 31,80% 29,93% 31,45% 29,68% 29,59% 30,28% 29,70% 24,93% 32,56%
Rörelsekapital/omsättning 15,15% 21,34% 13,34% 8,70% 4,79% 6,98% 5,82% 0,94% -3,74% -1,64%
Soliditet 27,26% 27,59% 30,90% 26,56% 20,81% 20,56% 18,28% 20,21% 16,04% 15,50%
Kassalikviditet 130,24% 159,39% 198,41% 124,44% 103,24% 81,48% 71,39% 90,33% 50,66% 25,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...