Visa allt om Sädala Lantbruks Aktiebolag
Visa allt om Sädala Lantbruks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 13 261 12 129 11 447 12 382 12 536 12 301 11 047 10 011 11 138 8 957
Övrig omsättning 209 249 231 228 292 260 361 333 267 502
Rörelseresultat (EBIT) -113 42 153 430 675 132 375 245 960 139
Resultat efter finansnetto -101 27 56 275 481 -52 222 0 748 -12
Årets resultat 90 278 300 63 116 33 120 25 488 34
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 321 5 439 4 693 5 209 5 979 6 485 6 961 7 136 5 954 6 110
Omsättningstillgångar 3 096 3 715 4 221 2 468 2 159 2 103 2 256 2 243 2 495 1 098
Tillgångar 8 417 9 155 8 914 7 677 8 138 8 588 9 217 9 379 8 449 7 208
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 266 2 176 1 898 1 598 1 535 1 419 1 464 1 344 1 319 832
Obeskattade reserver 200 410 720 1 050 850 500 585 515 540 450
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 286 4 691 4 518 4 213 4 685 5 155 5 683 5 860 4 200 4 494
Kortfristiga skulder 1 665 1 878 1 778 816 1 068 1 514 1 485 1 660 2 390 1 433
Skulder och eget kapital 8 417 9 155 8 914 7 677 8 138 8 588 9 217 9 379 8 449 7 208
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 225 165 70 75
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 507 459 298 216 215 259 119 91 132 187
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 217 171 104 121 83 111 131 107 82 95
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0
Omsättning 13 470 12 378 11 678 12 610 12 828 12 561 11 408 10 344 11 405 9 459
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 631 6 065 11 447 12 382 12 536 12 301 11 047 10 011 11 138 8 957
Personalkostnader per anställd (tkr) 358 320 413 315 304 376 483 368 284 363
Rörelseresultat, EBITDA 589 894 1 080 1 291 1 536 1 112 1 311 941 1 558 864
Nettoomsättningförändring 9,33% 5,96% -7,55% -1,23% 1,91% 11,35% 10,35% -10,12% 24,35% -%
Du Pont-modellen -0,08% 1,96% 2,47% 6,53% 9,40% 2,47% 4,63% 3,33% 12,13% 2,73%
Vinstmarginal -0,05% 1,48% 1,92% 4,05% 6,10% 1,72% 3,87% 3,12% 9,20% 2,20%
Bruttovinstmarginal 25,59% 29,98% 31,80% 29,93% 31,45% 29,68% 29,59% 30,28% 29,70% 24,93%
Rörelsekapital/omsättning 10,79% 15,15% 21,34% 13,34% 8,70% 4,79% 6,98% 5,82% 0,94% -3,74%
Soliditet 28,78% 27,26% 27,59% 30,90% 26,56% 20,81% 20,56% 18,28% 20,21% 16,04%
Kassalikviditet 160,18% 130,24% 159,39% 198,41% 124,44% 103,24% 81,48% 71,39% 90,33% 50,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...