Visa allt om Internationella Cityordonnansen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 28 026 27 851 24 476 26 065 27 929 21 090 20 067 23 497 23 656 22 454
Övrig omsättning 88 167 326 13 16 11 86 198 259 216
Rörelseresultat (EBIT) 229 -334 -361 1 015 2 382 143 -748 259 1 430 991
Resultat efter finansnetto 89 -547 -633 729 2 098 -91 -996 43 1 250 874
Årets resultat 63 39 -39 348 770 5 -66 -66 382 238
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 072 5 069 5 711 4 579 4 100 3 115 4 961 4 855 4 281 2 669
Omsättningstillgångar 8 564 8 137 8 604 7 631 9 067 6 814 5 700 5 372 6 735 6 863
Tillgångar 12 636 13 206 14 316 12 211 13 167 9 929 10 661 10 228 11 016 9 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 749 1 685 1 647 1 685 1 337 568 562 628 894 512
Obeskattade reserver 900 900 1 500 2 151 1 899 873 986 1 917 1 810 1 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 326 884 1 546 1 147 1 997 463 1 078 2 767 3 049 3 127
Kortfristiga skulder 9 661 9 736 9 623 7 227 7 934 8 026 8 034 4 915 5 263 4 761
Skulder och eget kapital 12 636 13 206 14 316 12 211 13 167 9 929 10 661 10 228 11 016 9 532
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 181 5 443 5 554 6 043 5 964 5 520 6 981 7 188 6 042 5 078
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 967 1 774 1 848 2 145 2 007 1 851 2 612 2 633 2 281 2 120
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Omsättning 28 114 28 018 24 802 26 078 27 945 21 101 20 153 23 695 23 915 22 670
Nyckeltal
Antal anställda 17 18 18 19 19 18 23 24 23 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 649 1 547 1 360 1 372 1 470 1 172 872 979 1 029 1 123
Personalkostnader per anställd (tkr) 447 407 422 102 441 429 453 450 399 411
Rörelseresultat, EBITDA 919 402 396 9 521 2 967 670 0 1 102 2 148 1 500
Nettoomsättningförändring 0,63% 13,79% -6,10% -6,67% 32,43% 5,10% -14,60% -0,67% 5,35% -%
Du Pont-modellen 1,81% -2,51% -2,47% 8,39% 18,24% 1,47% -6,63% 2,72% 13,07% 10,71%
Vinstmarginal 0,82% -1,19% -1,44% 3,93% 8,60% 0,69% -3,52% 1,18% 6,09% 4,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,91% -5,74% -4,16% 1,55% 4,06% -5,75% -11,63% 1,94% 6,22% 9,36%
Soliditet 19,40% 18,08% 19,23% 26,78% 20,78% 12,20% 11,93% 19,63% 19,95% 13,92%
Kassalikviditet 88,65% 83,58% 89,41% 104,65% 112,97% 83,24% 68,96% 105,43% 125,06% 141,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...