Visa allt om Internationella Cityordonnansen AB
Visa allt om Internationella Cityordonnansen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 23 702 28 026 27 851 24 476 26 065 27 929 21 090 20 067 23 497 23 656
Övrig omsättning 187 88 167 326 13 16 11 86 198 259
Rörelseresultat (EBIT) 254 229 -334 -361 1 015 2 382 143 -748 259 1 430
Resultat efter finansnetto 166 89 -547 -633 729 2 098 -91 -996 43 1 250
Årets resultat 11 63 39 -39 348 770 5 -66 -66 382
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 136 4 072 5 069 5 711 4 579 4 100 3 115 4 961 4 855 4 281
Omsättningstillgångar 4 982 8 564 8 137 8 604 7 631 9 067 6 814 5 700 5 372 6 735
Tillgångar 8 118 12 636 13 206 14 316 12 211 13 167 9 929 10 661 10 228 11 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 760 1 749 1 685 1 647 1 685 1 337 568 562 628 894
Obeskattade reserver 1 040 900 900 1 500 2 151 1 899 873 986 1 917 1 810
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 82 326 884 1 546 1 147 1 997 463 1 078 2 767 3 049
Kortfristiga skulder 5 236 9 661 9 736 9 623 7 227 7 934 8 026 8 034 4 915 5 263
Skulder och eget kapital 8 118 12 636 13 206 14 316 12 211 13 167 9 929 10 661 10 228 11 016
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 835 5 181 5 443 5 554 6 043 5 964 5 520 6 981 7 188 6 042
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 960 1 967 1 774 1 848 2 145 2 007 1 851 2 612 2 633 2 281
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 23 889 28 114 28 018 24 802 26 078 27 945 21 101 20 153 23 695 23 915
Nyckeltal
Antal anställda 16 17 18 18 19 19 18 23 24 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 481 1 649 1 547 1 360 1 372 1 470 1 172 872 979 1 029
Personalkostnader per anställd (tkr) 464 447 407 422 102 441 429 453 450 399
Rörelseresultat, EBITDA 821 919 402 396 9 521 2 967 670 0 1 102 2 148
Nettoomsättningförändring -15,43% 0,63% 13,79% -6,10% -6,67% 32,43% 5,10% -14,60% -0,67% -%
Du Pont-modellen 3,23% 1,81% -2,51% -2,47% 8,39% 18,24% 1,47% -6,63% 2,72% 13,07%
Vinstmarginal 1,11% 0,82% -1,19% -1,44% 3,93% 8,60% 0,69% -3,52% 1,18% 6,09%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,07% -3,91% -5,74% -4,16% 1,55% 4,06% -5,75% -11,63% 1,94% 6,22%
Soliditet 31,67% 19,40% 18,08% 19,23% 26,78% 20,78% 12,20% 11,93% 19,63% 19,95%
Kassalikviditet 95,15% 88,65% 83,58% 89,41% 104,65% 112,97% 83,24% 68,96% 105,43% 125,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...