Visa allt om Edström & Bjarnemark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 18 712 1 213 1 333 1 243 1 218 1 409 1 558 1 608 1 581
Övrig omsättning - - 32 - 5 - - - - 36
Rörelseresultat (EBIT) -439 82 600 664 489 145 229 472 530 367
Resultat efter finansnetto -415 57 653 677 489 238 270 515 657 393
Årets resultat 1 90 324 372 271 309 311 253 349 232
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 957 2 060 1 797 1 053 1 578 1 502 1 383 763 375 495
Omsättningstillgångar 214 715 1 101 1 456 537 293 396 1 079 1 243 649
Tillgångar 2 172 2 775 2 898 2 509 2 115 1 795 1 780 1 841 1 618 1 143
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 958 2 107 2 167 1 990 1 746 1 476 1 267 1 144 891 642
Obeskattade reserver 187 604 675 462 296 179 364 532 376 209
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 9 49 50
Kortfristiga skulder 27 64 56 57 72 141 149 156 302 243
Skulder och eget kapital 2 172 2 775 2 898 2 509 2 115 1 795 1 780 1 841 1 618 1 143
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 290 397 322 363 476
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 216 256 231 240 258 156 109 102 87 79
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 28 33 27 28 45 208 241 218 250 313
Utdelning till aktieägare 775 150 150 147 129 0 100 189 0 100
Omsättning 18 712 1 245 1 333 1 248 1 218 1 409 1 558 1 608 1 617
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 18 356 607 667 622 609 705 779 804 791
Personalkostnader per anställd (tkr) 258 168 152 163 179 364 408 356 381 472
Rörelseresultat, EBITDA -359 164 682 744 606 229 313 515 546 374
Nettoomsättningförändring -97,47% -41,30% -9,00% 7,24% 2,05% -13,56% -9,56% -3,11% 1,71% -%
Du Pont-modellen -19,11% 5,80% 22,81% 28,14% 23,12% 13,26% 15,17% 28,08% 40,85% 34,82%
Vinstmarginal -2 305,56% 22,61% 54,49% 52,96% 39,34% 19,54% 19,16% 33,18% 41,11% 25,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 038,89% 91,43% 86,15% 104,95% 37,41% 12,48% 17,53% 59,24% 58,52% 25,68%
Soliditet 96,86% 92,91% 91,94% 92,89% 92,87% 89,58% 85,90% 82,95% 71,80% 69,33%
Kassalikviditet 792,59% 1 117,19% 1 966,07% 2 554,39% 745,83% 207,80% 265,77% 691,67% 411,59% 267,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...