Visa allt om Bergkvist Gård AB
Visa allt om Bergkvist Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 231 1 330 1 413 1 149 1 057 1 244 1 152 1 599 1 417 1 445
Övrig omsättning 170 195 114 305 41 70 219 190 - -
Rörelseresultat (EBIT) -87 -143 124 128 -79 -117 118 343 90 227
Resultat efter finansnetto -90 -158 107 100 -110 -137 94 307 72 204
Årets resultat -90 -158 83 91 -50 3 114 138 101 138
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 201 1 462 1 764 1 608 1 206 1 357 1 466 1 230 1 006 1 062
Omsättningstillgångar 1 129 963 942 852 916 968 919 1 045 972 939
Tillgångar 2 330 2 425 2 707 2 460 2 122 2 325 2 385 2 275 1 978 2 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 831 920 1 078 995 905 954 988 874 736 635
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 60 200 260 150 215
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 412 567 722 584 328 392 565 507 322 321
Kortfristiga skulder 1 088 937 907 881 889 919 631 634 770 829
Skulder och eget kapital 2 330 2 425 2 707 2 460 2 122 2 325 2 385 2 275 1 978 2 000
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 60 60 60 60 50 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 195 265 60 60 0 0 0 0 0 128
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 59 87 19 19 19 19 19 21 15 37
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 401 1 525 1 527 1 454 1 098 1 314 1 371 1 789 1 417 1 445
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 616 665 1 413 1 149 1 057 1 244 1 152 1 599 1 417 1 445
Personalkostnader per anställd (tkr) 145 178 118 103 99 106 79 116 82 83
Rörelseresultat, EBITDA 188 169 380 419 137 121 373 719 421 565
Nettoomsättningförändring -7,44% -5,87% 22,98% 8,70% -15,03% 7,99% -27,95% 12,84% -1,94% -%
Du Pont-modellen -2,79% -5,20% 5,25% 5,53% -3,39% -4,30% 5,16% 15,34% 5,16% 11,70%
Vinstmarginal -5,28% -9,47% 10,05% 11,84% -6,81% -8,04% 10,68% 21,83% 7,20% 16,19%
Bruttovinstmarginal 75,47% 61,88% 63,27% 61,44% 61,40% 59,32% 57,64% 66,54% 63,44% 69,55%
Rörelsekapital/omsättning 3,33% 1,95% 2,48% -2,52% 2,55% 3,94% 25,00% 25,70% 14,26% 7,61%
Soliditet 35,67% 37,94% 39,82% 40,45% 42,65% 42,93% 47,61% 46,65% 42,67% 39,49%
Kassalikviditet 58,64% 58,70% 59,21% 49,60% 47,58% 52,45% 54,36% 81,23% 65,58% 59,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...