Visa allt om Rip och Bildrepro i Vasastaden AB
Visa allt om Rip och Bildrepro i Vasastaden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 - 69 86 123 474 512 1 011 1 637 1 167
Övrig omsättning - - - - 112 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 - 49 -89 -20 -15 -22 -180 393 21
Resultat efter finansnetto 12 - 37 -107 -42 -37 -44 -204 374 -7
Årets resultat 12 - 37 -107 -42 -37 -44 -204 374 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 - 0 0 4 15 25 26 14 9
Omsättningstillgångar 15 - 36 118 39 146 189 293 361 267
Tillgångar 15 - 36 118 43 161 214 319 375 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 - 15 -22 -17 -22 15 58 262 -112
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 - 0 0 0 0 0 158 0 185
Kortfristiga skulder 3 - 21 140 60 183 199 102 113 203
Skulder och eget kapital 15 - 36 118 43 161 214 319 375 277
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 30 20 452 442 457
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 45 0 0 0 30 46 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 15 26 36 34 185 159 195
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 - 69 86 235 474 512 1 011 1 637 1 167
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 1 0 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 69 86 - 474 512 506 819 584
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 71 - 92 101 355 337 333
Rörelseresultat, EBITDA 17 - 49 -85 -12 -6 -13 -171 400 27
Nettoomsättningförändring -% -% -19,77% -30,08% -74,05% -7,42% -49,36% -38,24% 40,27% -%
Du Pont-modellen 113,33% -% 136,11% -75,42% -44,19% -9,32% -9,81% -56,11% 105,07% 7,94%
Vinstmarginal 65,38% -% 71,01% -103,49% -15,45% -3,16% -4,10% -17,71% 24,07% 1,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,15% -% 21,74% -25,58% -17,07% -7,81% -1,95% 18,89% 15,15% 5,48%
Soliditet 73,33% -% 41,67% -18,64% -39,53% -13,66% 7,01% 18,18% 69,87% -40,43%
Kassalikviditet 500,00% -% 171,43% 84,29% 51,67% 71,04% 87,44% 272,55% 306,19% 122,66%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...