Visa allt om Youcall Sverige AB
Visa allt om Youcall Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 28 885 27 227 25 384 22 567 26 740 37 080 41 857 31 105 30 824 25 712
Övrig omsättning - - 426 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 622 193 877 -2 083 1 725 8 323 7 387 1 811 2 622 2 904
Resultat efter finansnetto 1 750 464 1 189 -1 659 2 480 8 395 7 413 2 098 2 829 3 016
Årets resultat 1 427 0 926 -967 1 727 6 185 5 885 1 052 2 012 2 072
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 484 3 679 2 859 2 858 3 473 2 293 2 411 1 928 1 770 1 840
Omsättningstillgångar 18 625 20 879 21 530 20 952 20 856 28 798 22 847 15 468 14 277 13 120
Tillgångar 21 109 24 557 24 388 23 810 24 329 31 090 25 258 17 396 16 047 14 960
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 475 21 048 21 049 20 122 21 089 24 363 18 178 12 293 11 240 9 228
Obeskattade reserver 661 748 291 28 720 594 603 1 187 562 551
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 973 2 761 3 049 3 660 2 520 6 134 6 478 3 916 4 245 5 180
Skulder och eget kapital 21 109 24 557 24 388 23 810 24 329 31 090 25 258 17 396 16 047 14 960
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 889 856 835 802 768 264 120 66 66 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 653 10 654 10 330 9 742 9 786 10 330 10 598 10 762 10 650 7 845
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 443 4 474 4 405 4 297 4 278 4 345 4 039 4 072 4 147 3 233
Utdelning till aktieägare 4 000 6 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0
Omsättning 28 885 27 227 25 810 22 567 26 740 37 080 41 857 31 105 30 824 25 712
Nyckeltal
Antal anställda 34 35 36 36 38 38 41 40 40 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) 850 778 705 627 704 976 1 021 778 771 756
Personalkostnader per anställd (tkr) 482 463 438 419 390 400 362 380 380 321
Rörelseresultat, EBITDA 2 806 1 235 1 573 -1 375 2 383 8 940 7 984 2 381 3 144 3 328
Nettoomsättningförändring 6,09% 7,26% 12,48% -15,61% -27,89% -11,41% 34,57% 0,91% 19,88% -%
Du Pont-modellen 8,29% 1,89% 4,88% -6,96% 10,19% 27,02% 29,37% 12,09% 17,69% 20,18%
Vinstmarginal 6,06% 1,71% 4,68% -7,35% 9,27% 22,66% 17,72% 6,76% 9,21% 11,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,73% 66,54% 72,81% 76,63% 68,57% 61,12% 39,11% 37,14% 32,55% 30,88%
Soliditet 80,49% 88,09% 87,24% 84,60% 88,86% 79,77% 73,73% 75,58% 72,57% 64,34%
Kassalikviditet 468,79% 756,21% 706,13% 572,46% 827,62% 469,48% 352,69% 394,99% 336,33% 253,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...