Visa allt om Mälarkusar Aktiebolag
Visa allt om Mälarkusar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 46 20 87 5 0 0 0 9 15 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -131 -233 -120 -285 -203 -104 -212 -160 -192 -141
Resultat efter finansnetto -131 -233 -120 -286 -203 -105 -212 -161 -193 -141
Årets resultat -1 2 10 0 -27 48 -2 2 23 30
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 282 317 103 123 106 99 67 67 65 11
Omsättningstillgångar 28 100 31 33 7 17 16 5 62 36
Tillgångar 310 416 134 156 113 117 82 71 127 46
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 84 82 71 71 99 51 53 51 28
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 216 333 53 27 0 0 14 0 58 0
Kortfristiga skulder 12 0 0 57 42 18 18 18 18 18
Skulder och eget kapital 310 416 134 156 113 117 82 71 127 46
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 46 20 87 5 0 0 0 9 15 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -71 -182 -91 -250 -145 -79 -192 -147 -174 -135
Nettoomsättningförändring 130,00% -77,01% 1 640,00% -% -% -% -100,00% -40,00% -% -%
Du Pont-modellen -42,26% -56,01% -89,55% -182,69% -% -% -% -225,35% -151,18% -%
Vinstmarginal -284,78% -1 165,00% -137,93% -5 700,00% -% -% -% -1 777,78% -1 280,00% -%
Bruttovinstmarginal -8,70% -525,00% -28,74% -2 940,00% -% -% -% -300,00% -380,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 34,78% 500,00% 35,63% -480,00% -% -% -% -144,44% 293,33% -%
Soliditet 26,77% 20,19% 61,19% 45,51% 62,83% 84,62% 62,20% 74,65% 40,16% 60,87%
Kassalikviditet 233,33% -% -% 57,89% 16,67% 94,44% 88,89% 27,78% 344,44% 200,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...