Visa allt om B J S Radio & TV Aktiebolag
Visa allt om B J S Radio & TV Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 10 167 9 894 9 265 10 836 10 055 10 386 10 178 11 479 14 258 12 844
Övrig omsättning 27 193 5 - 26 37 - 67 27 2
Rörelseresultat (EBIT) 318 -112 37 160 138 90 77 -50 985 254
Resultat efter finansnetto 320 33 197 155 110 95 103 -176 1 006 386
Årets resultat 158 135 154 60 45 50 79 -176 710 301
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 438 493 858 686 752 881 897 952 1 271 1 382
Omsättningstillgångar 2 344 2 392 2 222 2 409 2 141 2 831 2 649 2 840 3 104 2 266
Tillgångar 2 782 2 885 3 080 3 095 2 893 3 712 3 546 3 792 4 374 3 648
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 732 724 989 1 035 1 176 1 331 1 481 1 902 2 578 1 968
Obeskattade reserver 112 0 137 113 60 25 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 938 2 161 1 954 1 947 1 658 2 356 2 066 1 891 1 796 1 680
Skulder och eget kapital 2 782 2 885 3 080 3 095 2 893 3 712 3 546 3 792 4 374 3 648
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 721 1 302 1 483 1 330 1 537 1 562 1 510
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 121 2 196 2 131 634 660 639 616 646 653 460
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 841 842 803 894 748 818 761 856 946 830
Utdelning till aktieägare 0 150 400 200 200 200 200 500 500 100
Omsättning 10 194 10 087 9 270 10 836 10 081 10 423 10 178 11 546 14 285 12 846
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 033 1 979 1 853 1 806 1 676 1 731 1 696 1 913 2 376 2 141
Personalkostnader per anställd (tkr) 599 612 593 555 449 496 458 512 532 470
Rörelseresultat, EBITDA 393 -61 50 184 172 125 131 47 1 065 326
Nettoomsättningförändring 2,76% 6,79% -14,50% 7,77% -3,19% 2,04% -11,33% -19,49% 11,01% -%
Du Pont-modellen 11,54% 1,18% 6,43% 5,82% 5,60% 2,96% 2,96% 0,26% 27,30% 10,58%
Vinstmarginal 3,16% 0,34% 2,14% 1,66% 1,61% 1,06% 1,03% 0,09% 8,37% 3,01%
Bruttovinstmarginal 38,16% 39,20% 39,61% 38,48% 34,40% 35,31% 34,09% 32,70% 33,96% 28,97%
Rörelsekapital/omsättning 3,99% 2,33% 2,89% 4,26% 4,80% 4,57% 5,73% 8,27% 9,17% 4,56%
Soliditet 29,45% 25,10% 35,39% 36,13% 42,18% 36,35% 41,77% 50,16% 58,94% 53,95%
Kassalikviditet 77,35% 78,39% 78,40% 93,37% 86,61% 83,74% 91,38% 95,72% 120,77% 72,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...