Visa allt om Vikene Invest AB
Visa allt om Vikene Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 250 368 512 1 761 2 354 2 218 2 159 1 907 1 336 1 302
Övrig omsättning 2 267 1 858 1 894 1 794 2 234 2 095 1 710 1 676 1 867 3 500
Rörelseresultat (EBIT) 146 303 427 -221 395 -249 -127 198 430 1 349
Resultat efter finansnetto -65 43 101 -620 -144 -615 -455 -206 112 1 062
Årets resultat -65 43 101 -620 -144 -615 -360 4 45 638
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 277 7 925 8 244 8 331 8 036 9 770 9 891 7 536 7 333 6 674
Omsättningstillgångar 553 550 597 1 040 756 744 765 1 054 754 704
Tillgångar 10 830 8 475 8 841 9 370 8 792 10 515 10 656 8 590 8 087 7 377
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 208 273 230 129 129 122 357 718 714 719
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 95 313 268
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 637 7 523 7 898 8 182 7 438 8 780 8 837 6 512 5 851 5 003
Kortfristiga skulder 984 679 713 1 059 1 225 1 613 1 462 1 266 1 209 1 387
Skulder och eget kapital 10 830 8 475 8 841 9 370 8 792 10 515 10 656 8 590 8 087 7 377
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 40 - 40 64 60 50 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 151 189 293 632 751 882 911 703 584 444
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 64 57 121 187 230 307 331 287 254 174
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 2 517 2 226 2 406 3 555 4 588 4 313 3 869 3 583 3 203 4 802
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 4 6 5 6 6 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 250 184 128 294 471 370 360 381 334 434
Personalkostnader per anställd (tkr) 120 60 42 99 109 107 108 104 113 102
Rörelseresultat, EBITDA 489 555 689 22 621 48 147 405 682 1 562
Nettoomsättningförändring -32,07% -28,12% -70,93% -25,19% 6,13% 2,73% 13,21% 42,74% 2,61% -%
Du Pont-modellen 1,35% 3,58% 4,83% -2,36% 4,49% -2,36% -1,18% 2,31% 5,32% 18,30%
Vinstmarginal 58,40% 82,34% 83,40% -12,55% 16,78% -11,18% -5,84% 10,38% 32,19% 103,69%
Bruttovinstmarginal 84,40% 70,11% 47,85% 36,34% 22,39% 28,13% 28,72% 35,24% 39,60% 30,65%
Rörelsekapital/omsättning -172,40% -35,05% -22,66% -1,08% -19,92% -39,18% -32,28% -11,12% -34,06% -52,46%
Soliditet 1,92% 3,22% 2,60% 1,38% 1,47% 1,16% 3,35% 9,15% 11,62% 12,36%
Kassalikviditet 52,85% 72,46% 62,41% 74,69% 25,31% 20,40% 25,03% 50,39% 38,96% 46,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...