Visa allt om STI-Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 186 604 195 693 196 780 193 526 175 458 160 656 137 660 149 434 154 658 141 800
Övrig omsättning 203 298 96 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 432 1 401 3 464 2 970 1 182 1 973 3 261 1 206 3 483 3 722
Resultat efter finansnetto 1 685 1 775 3 413 2 686 1 173 2 995 3 878 1 701 3 820 3 876
Årets resultat 1 298 1 373 2 652 1 959 848 2 666 2 935 1 402 2 713 2 717
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 25 38 53 26 104 311 453 560 695
Omsättningstillgångar 25 409 28 779 25 207 27 214 23 065 23 637 18 667 21 335 21 885 20 300
Tillgångar 25 422 28 804 25 245 27 267 23 092 23 741 18 979 21 788 22 446 20 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 418 1 493 2 772 2 079 3 634 2 786 3 055 1 522 2 833 2 837
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 209 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 004 27 311 22 473 25 188 19 458 20 955 15 924 20 265 19 405 18 042
Skulder och eget kapital 25 422 28 804 25 245 27 267 23 092 23 741 18 979 21 788 22 446 20 995
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 1 192 1 234 1 129 1 359 1 236 1 031 1 227 1 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - 393 310 135 470 447 196 440 592
Löner till övriga anställda 6 957 7 145 6 169 5 778 5 857 4 461 4 063 3 919 3 901 3 315
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 955 3 906 3 450 3 174 3 047 2 613 2 291 2 271 2 290 1 913
Utdelning till aktieägare 1 298 1 373 2 652 1 959 3 514 2 666 2 935 1 402 2 713 2 717
Omsättning 186 807 195 991 196 876 193 526 175 458 160 656 137 660 149 434 154 658 141 800
Nyckeltal
Antal anställda 16 18 17 16 15 14 12 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 663 10 872 11 575 12 095 11 697 11 475 11 472 12 453 12 888 12 891
Personalkostnader per anställd (tkr) 697 626 663 649 652 615 693 600 632 629
Rörelseresultat, EBITDA 1 445 1 414 3 479 2 987 1 259 2 068 3 403 1 390 3 661 3 807
Nettoomsättningförändring -4,64% -0,55% 1,68% 10,30% 9,21% 16,70% -7,88% -3,38% 9,07% -%
Du Pont-modellen 6,66% 6,22% 13,73% 10,97% 5,22% 15,89% 20,45% 7,82% 17,04% 18,59%
Vinstmarginal 0,91% 0,92% 1,76% 1,55% 0,69% 2,35% 2,82% 1,14% 2,47% 2,75%
Bruttovinstmarginal 10,14% 9,79% 10,60% 9,60% 9,43% 9,87% 11,17% 8,07% 9,41% 9,51%
Rörelsekapital/omsättning 0,75% 0,75% 1,39% 1,05% 2,06% 1,67% 1,99% 0,72% 1,60% 1,59%
Soliditet 5,58% 5,18% 10,98% 7,62% 15,74% 11,73% 16,10% 6,99% 13,29% 13,91%
Kassalikviditet 105,85% 105,38% 112,17% 108,04% 118,54% 112,80% 117,23% 105,28% 112,78% 112,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...