Visa allt om Fastighets AB Ackumulatorn
Visa allt om Fastighets AB Ackumulatorn

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 14 408 10 788 10 747 10 624 10 792 11 017 10 451 10 255 9 462 8 594
Övrig omsättning 194 34 36 32 543 38 32 19 20 161
Rörelseresultat (EBIT) 5 145 4 865 4 790 3 927 6 149 4 215 3 919 4 550 3 847 2 937
Resultat efter finansnetto 4 491 4 027 3 773 2 555 4 877 3 303 2 678 2 336 2 197 1 683
Årets resultat 948 3 147 3 678 2 048 3 849 2 580 2 147 1 693 1 301 892
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 162 53 902 54 921 56 050 56 788 56 309 57 960 59 342 60 579 49 217
Omsättningstillgångar 5 837 8 062 8 728 6 694 7 330 5 591 3 518 2 189 614 2 315
Tillgångar 57 999 61 963 63 649 62 745 64 117 61 900 61 478 61 532 61 193 51 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 435 15 781 16 192 15 211 14 556 12 686 11 027 10 604 10 013 8 711
Obeskattade reserver 719 824 831 1 178 1 404 1 753 1 980 2 124 2 147 1 760
Avsättningar (tkr) 3 758 3 524 3 287 3 648 3 365 2 594 1 847 1 648 1 411 1 147
Långfristiga skulder 35 750 37 250 38 250 39 250 40 250 42 748 44 077 43 250 44 250 31 250
Kortfristiga skulder 2 337 4 585 5 088 3 457 4 543 2 120 2 546 3 906 3 373 8 664
Skulder och eget kapital 57 999 61 963 63 649 62 745 64 117 61 900 61 478 61 532 61 193 51 532
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 - - 0 0 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 - - 0 0 61
Utdelning till aktieägare 0 1 170 1 250 450 130 280 350 500 0 0
Omsättning 14 602 10 822 10 783 10 656 11 335 11 055 10 483 10 274 9 482 8 755
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 - - - 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 8 594
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 270
Rörelseresultat, EBITDA 7 307 6 300 6 198 5 330 6 149 5 597 5 301 5 912 4 983 3 952
Nettoomsättningförändring 33,56% 0,38% 1,16% -1,56% -2,04% 5,42% 1,91% 8,38% 10,10% -%
Du Pont-modellen 9,17% 8,11% 7,79% 6,57% 9,91% 7,16% 6,64% 7,50% 6,35% 5,79%
Vinstmarginal 36,90% 46,57% 46,16% 38,82% 58,90% 40,26% 39,05% 44,99% 41,08% 34,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,29% 32,23% 33,87% 30,47% 25,82% 31,51% 9,30% -16,74% -29,16% -73,88%
Soliditet 27,58% 26,51% 26,40% 25,63% 24,32% 22,58% 20,26% 19,72% 18,89% 19,36%
Kassalikviditet 249,76% 175,83% 171,54% 193,64% 161,35% 263,73% 138,18% 56,04% 18,20% 26,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...