Visa allt om Tiburtius Fastighetsförvaltning AB
Visa allt om Tiburtius Fastighetsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 509 1 524 1 539 1 509 1 500 1 536 1 629 1 505 1 607 1 610
Övrig omsättning 90 - - 100 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -98 154 112 148 62 91 616 -84 17 276
Resultat efter finansnetto 658 70 10 139 173 103 609 -109 20 242
Årets resultat 384 53 10 90 173 76 463 -109 -12 141
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 917 10 420 10 538 10 856 10 823 10 906 5 917 6 011 5 578 5 615
Omsättningstillgångar 469 442 508 395 292 193 251 162 380 423
Tillgångar 11 386 10 861 11 046 11 252 11 115 11 099 6 168 6 173 5 958 6 038
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 011 1 627 1 574 1 564 1 575 1 402 1 326 863 1 010 1 021
Obeskattade reserver 188 25 24 28 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 784 8 895 8 993 9 090 9 038 9 177 4 261 4 667 4 257 4 429
Kortfristiga skulder 403 314 455 570 502 520 582 643 691 587
Skulder och eget kapital 11 386 10 861 11 046 11 252 11 115 11 099 6 168 6 173 5 958 6 038
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 138 206 130 200 100 0 115 182 182 197
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 104 118 58 31 7 0 19 67 73 53
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 100 0 0 0 37 0
Omsättning 1 599 1 524 1 539 1 609 1 500 1 536 1 629 1 505 1 607 1 610
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 509 1 524 1 539 755 1 500 - 1 629 1 505 1 607 805
Personalkostnader per anställd (tkr) 242 320 192 116 107 - 118 155 207 173
Rörelseresultat, EBITDA 63 272 214 250 164 193 718 9 116 356
Nettoomsättningförändring -0,98% -0,97% 1,99% 0,60% -2,34% -5,71% 8,24% -6,35% -0,19% -%
Du Pont-modellen 6,24% 1,44% 1,11% 2,61% 3,01% 1,66% 10,00% -1,30% 0,35% 4,60%
Vinstmarginal 47,05% 10,24% 7,99% 19,48% 22,33% 11,98% 37,88% -5,32% 1,31% 17,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,37% 8,40% 3,44% -11,60% -14,00% -21,29% -20,32% -31,96% -19,35% -10,19%
Soliditet 18,95% 15,16% 14,42% 14,08% 14,17% 12,63% 21,50% 13,98% 16,95% 16,91%
Kassalikviditet 116,38% 140,76% 111,65% 69,30% 58,17% 37,12% 43,13% 25,19% 54,99% 72,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...