Visa allt om Löttorps Bykrog AB
Visa allt om Löttorps Bykrog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 0 57 - - 270 157 362 233 28
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -184 -88 -145 - - -150 -124 -70 -52 -24
Resultat efter finansnetto -186 -195 -147 - - -169 -148 -92 -72 -44
Årets resultat -186 -195 -147 - - -169 -148 -92 -72 -44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 43 47 - - 294 268 290 304 329
Omsättningstillgångar 43 403 177 - - 339 330 242 216 263
Tillgångar 87 447 224 - - 631 598 532 520 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -485 -299 -105 - - 283 113 85 77 148
Obeskattade reserver 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 - - 348 455 434 437 362
Kortfristiga skulder 572 746 328 - - 0 30 13 6 82
Skulder och eget kapital 87 447 224 - - 631 598 532 520 592
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - - - 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - - - 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Omsättning 3 0 57 - - 270 157 362 233 28
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - - 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -184 -84 -140 - - -132 -102 -45 -27 5
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% 71,97% -56,63% 55,36% 732,14% -%
Du Pont-modellen -211,49% -% -64,73% -% -% -23,77% -20,74% -13,16% -10,00% -3,89%
Vinstmarginal -6 133,33% -% -254,39% -% -% -55,56% -78,98% -19,34% -22,32% -82,14%
Bruttovinstmarginal -2 466,67% -% -40,35% -% -% 0,74% -3,82% 41,71% 18,45% 82,14%
Rörelsekapital/omsättning -17 633,33% -% -264,91% -% -% 125,56% 191,08% 63,26% 90,13% 646,43%
Soliditet -557,47% -66,89% -46,88% -% -% 44,85% 18,90% 15,98% 14,81% 25,00%
Kassalikviditet 3,50% 40,88% 23,17% -% -% -% 150,00% 369,23% 400,00% 51,22%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...