Visa allt om DaVi Skolan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 25 669 25 606 24 348 24 495 21 532 19 961 18 778 18 377 16 234 14 717
Övrig omsättning 99 - 85 74 58 88 47 4 60 24
Rörelseresultat (EBIT) 400 718 807 -386 138 580 -5 472 225 94
Resultat efter finansnetto 399 719 813 -373 144 579 13 516 223 89
Årets resultat 225 418 437 -37 60 304 2 260 153 64
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 374 541 602 579 478 669 732 781 411 433
Omsättningstillgångar 3 700 3 981 3 385 3 261 3 225 2 954 2 238 2 562 1 847 1 653
Tillgångar 4 073 4 522 3 986 3 839 3 703 3 624 2 970 3 343 2 258 2 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 544 819 601 164 326 615 312 510 405 252
Obeskattade reserver 494 389 209 0 337 290 135 151 16 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Kortfristiga skulder 3 036 3 313 3 176 3 675 3 040 2 718 2 524 2 682 1 838 1 728
Skulder och eget kapital 4 073 4 522 3 986 3 839 3 703 3 624 2 970 3 343 2 258 2 086
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 1 080 784 944 963 960 960 960 1 008 781
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 13 081 12 339 11 587 11 486 9 837 8 648 8 239 7 922 6 705 5 937
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 704 4 990 4 570 4 663 4 171 3 646 3 313 3 417 3 057 2 795
Utdelning till aktieägare 0 500 200 0 0 350 0 100 155 0
Omsättning 25 768 25 606 24 433 24 569 21 590 20 049 18 825 18 381 16 294 14 741
Nyckeltal
Antal anställda 57 61 57 53 49 42 41 43 43 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 450 420 427 462 439 475 458 427 378 613
Personalkostnader per anställd (tkr) 317 307 305 336 318 326 311 292 258 402
Rörelseresultat, EBITDA 567 919 1 023 -86 381 818 260 758 366 253
Nettoomsättningförändring 0,25% 5,17% -0,60% 13,76% 7,87% 6,30% 2,18% 13,20% 10,31% -%
Du Pont-modellen 9,82% 15,90% 20,42% -9,56% 3,92% 16,00% 0,51% 15,47% 10,05% 4,51%
Vinstmarginal 1,56% 2,81% 3,34% -1,50% 0,67% 2,91% 0,08% 2,81% 1,40% 0,64%
Bruttovinstmarginal 91,82% 94,04% 93,98% 90,67% 91,26% 90,01% 91,02% 91,50% 92,20% 93,78%
Rörelsekapital/omsättning 2,59% 2,61% 0,86% -1,69% 0,86% 1,18% -1,52% -0,65% 0,06% -0,51%
Soliditet 22,82% 24,82% 18,94% 4,27% 15,51% 22,87% 13,78% 18,51% 18,45% 12,63%
Kassalikviditet 121,87% 120,16% 106,58% 88,73% 106,09% 108,68% 88,67% 95,53% 100,49% 95,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...