Visa allt om DaVi Skolan Aktiebolag
Visa allt om DaVi Skolan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 30 299 25 669 25 606 24 348 24 495 21 532 19 961 18 778 18 377 16 234
Övrig omsättning 493 99 - 85 74 58 88 47 4 60
Rörelseresultat (EBIT) 93 400 718 807 -386 138 580 -5 472 225
Resultat efter finansnetto 94 399 719 813 -373 144 579 13 516 223
Årets resultat 40 225 418 437 -37 60 304 2 260 153
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 264 374 541 602 579 478 669 732 781 411
Omsättningstillgångar 4 058 3 700 3 981 3 385 3 261 3 225 2 954 2 238 2 562 1 847
Tillgångar 4 322 4 073 4 522 3 986 3 839 3 703 3 624 2 970 3 343 2 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 484 544 819 601 164 326 615 312 510 405
Obeskattade reserver 526 494 389 209 0 337 290 135 151 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 312 3 036 3 313 3 176 3 675 3 040 2 718 2 524 2 682 1 838
Skulder och eget kapital 4 322 4 073 4 522 3 986 3 839 3 703 3 624 2 970 3 343 2 258
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 1 080 784 944 963 960 960 960 1 008
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 956 13 081 12 339 11 587 11 486 9 837 8 648 8 239 7 922 6 705
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 704 4 704 4 990 4 570 4 663 4 171 3 646 3 313 3 417 3 057
Utdelning till aktieägare 0 0 500 200 0 0 350 0 100 155
Omsättning 30 792 25 768 25 606 24 433 24 569 21 590 20 049 18 825 18 381 16 294
Nyckeltal
Antal anställda 62 57 61 57 53 49 42 41 43 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) 489 450 420 427 462 439 475 458 427 378
Personalkostnader per anställd (tkr) 337 317 307 305 336 318 326 311 292 258
Rörelseresultat, EBITDA 256 567 919 1 023 -86 381 818 260 758 366
Nettoomsättningförändring 18,04% 0,25% 5,17% -0,60% 13,76% 7,87% 6,30% 2,18% 13,20% -%
Du Pont-modellen 2,17% 9,82% 15,90% 20,42% -9,56% 3,92% 16,00% 0,51% 15,47% 10,05%
Vinstmarginal 0,31% 1,56% 2,81% 3,34% -1,50% 0,67% 2,91% 0,08% 2,81% 1,40%
Bruttovinstmarginal 89,93% 91,82% 94,04% 93,98% 90,67% 91,26% 90,01% 91,02% 91,50% 92,20%
Rörelsekapital/omsättning 2,46% 2,59% 2,61% 0,86% -1,69% 0,86% 1,18% -1,52% -0,65% 0,06%
Soliditet 20,69% 22,82% 24,82% 18,94% 4,27% 15,51% 22,87% 13,78% 18,51% 18,45%
Kassalikviditet 122,52% 121,87% 120,16% 106,58% 88,73% 106,09% 108,68% 88,67% 95,53% 100,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...