Visa allt om JB Kollberg & Company AB
Visa allt om JB Kollberg & Company AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 424 1 613 5 488 2 449 2 696 2 741 1 805 10 727 11 440 15 552
Övrig omsättning 185 16 165 139 151 114 290 564 91 90
Rörelseresultat (EBIT) 91 -705 445 23 66 140 -692 -689 -858 408
Resultat efter finansnetto 53 -771 393 -28 11 33 -56 69 -998 316
Årets resultat 227 607 330 -24 19 23 -41 43 -722 220
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 772 18 2 059 2 212 2 231 2 222 2 257 4 903 432 225
Omsättningstillgångar 1 023 3 606 2 794 2 325 1 924 3 176 2 430 3 274 6 912 8 423
Tillgångar 5 795 3 623 4 853 4 537 4 155 5 398 4 687 8 177 7 343 8 649
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 323 2 096 1 489 1 493 1 506 1 465 1 443 1 365 1 322 1 359
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 950 16 386 613 623 918 882 4 457 4 736 3 915
Kortfristiga skulder 2 522 1 511 2 978 2 432 2 027 3 015 2 363 2 355 1 286 3 375
Skulder och eget kapital 5 795 3 623 4 853 4 537 4 155 5 398 4 687 8 177 7 343 8 649
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 440 230 320 140 250 250 175 158 372 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 536 134 348 104 95 56 119 643 1 557 1 303
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 347 282 266 150 181 177 153 405 723 520
Utdelning till aktieägare 0 0 0 334 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 609 1 629 5 653 2 588 2 847 2 855 2 095 11 291 11 531 15 642
Nyckeltal
Antal anställda 4 2 3 1 1 1 3 4 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 356 807 1 829 2 449 2 696 2 741 602 2 682 1 634 2 222
Personalkostnader per anställd (tkr) 336 320 332 403 561 487 153 304 383 306
Rörelseresultat, EBITDA 104 -692 458 42 82 165 -615 -594 -760 486
Nettoomsättningförändring 484,25% -70,61% 124,09% -9,16% -1,64% 51,86% -83,17% -6,23% -26,44% -%
Du Pont-modellen 1,57% -19,46% 9,17% 0,51% 1,61% 2,59% 1,49% 3,96% -11,68% 4,73%
Vinstmarginal 0,97% -43,71% 8,11% 0,94% 2,49% 5,11% 3,88% 3,02% -7,50% 2,63%
Bruttovinstmarginal 66,92% 23,74% 36,59% 28,71% 35,87% 37,14% 20,44% 56,35% 20,84% -14,49%
Rörelsekapital/omsättning -15,91% 129,88% -3,35% -4,37% -3,82% 5,87% 3,71% 8,57% 49,18% 32,46%
Soliditet 40,09% 57,85% 30,68% 32,91% 36,25% 27,14% 30,79% 16,69% 18,00% 15,71%
Kassalikviditet 40,56% 238,65% 93,82% 83,51% 89,54% 101,72% 98,22% 122,97% 123,72% 5,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...