Visa allt om Byggutbildarna Håkan Jansson Aktiebolag
Visa allt om Byggutbildarna Håkan Jansson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 228 3 214 3 463 4 004 7 204 4 088 3 540 4 479 2 281 2 021
Övrig omsättning 239 - - 1 008 - 59 - - 45 36
Rörelseresultat (EBIT) 370 492 776 1 398 2 077 703 289 751 169 300
Resultat efter finansnetto 467 469 778 1 433 1 258 159 287 543 149 284
Årets resultat 443 359 425 815 381 88 147 182 95 146
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 065 1 542 1 641 976 1 008 1 686 1 505 1 521 809 728
Omsättningstillgångar 2 478 2 416 2 675 3 883 5 585 3 335 3 352 2 996 2 296 1 502
Tillgångar 3 543 3 959 4 316 4 859 6 594 5 021 4 857 4 517 3 104 2 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 474 1 380 1 371 1 296 931 600 613 466 424 419
Obeskattade reserver 1 330 1 415 1 425 1 215 905 434 407 353 163 163
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 682 890 825 2 991 3 072 3 196 3 009 1 856 1 293
Kortfristiga skulder 739 481 630 1 523 1 767 914 643 690 662 354
Skulder och eget kapital 3 543 3 959 4 316 4 859 6 594 5 021 4 857 4 517 3 104 2 229
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 846 828 347 356
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 50
Löner till övriga anställda 660 885 712 785 1 356 1 051 126 126 265 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 193 309 230 279 458 332 271 396 237 222
Utdelning till aktieägare 500 350 350 350 300 50 100 0 140 90
Omsättning 2 467 3 214 3 463 5 012 7 204 4 147 3 540 4 479 2 326 2 057
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 114 1 071 1 154 1 335 2 401 1 363 1 180 1 493 1 141 1 011
Personalkostnader per anställd (tkr) 394 405 304 418 626 454 412 441 436 412
Rörelseresultat, EBITDA 370 492 776 1 404 2 093 712 303 787 204 336
Nettoomsättningförändring -30,68% -7,19% -13,51% -44,42% 76,22% 15,48% -20,96% 96,36% 12,86% -%
Du Pont-modellen 13,35% 12,38% 18,79% 29,72% 20,90% 14,08% 6,01% 12,49% 5,48% 13,55%
Vinstmarginal 21,23% 15,25% 23,42% 36,06% 19,13% 17,29% 8,25% 12,59% 7,45% 14,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 95,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 78,05% 60,21% 59,05% 58,94% 53,00% 59,22% 76,53% 51,48% 71,64% 56,80%
Soliditet 70,88% 62,74% 57,52% 45,10% 24,23% 18,32% 18,80% 15,94% 17,44% 24,06%
Kassalikviditet 335,32% 502,29% 424,60% 254,96% 217,03% 129,98% 199,38% 163,04% 115,56% 184,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...