Visa allt om Nytida Eken Care AB
Visa allt om Nytida Eken Care AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 94 934 84 074 82 597 87 372 60 749 90 932 31 189 96 032 89 808 73 210
Övrig omsättning 198 125 24 175 115 172 - 533 799 6 403
Rörelseresultat (EBIT) 17 840 10 326 -343 -536 87 2 865 950 6 821 -1 244 1 114
Resultat efter finansnetto 17 934 10 234 -527 -645 88 2 744 916 6 190 -2 328 -904
Årets resultat 0 0 0 -50 0 0 0 4 058 1 735 4 401
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 676 20 118 20 501 20 090 16 282 18 907 22 964 24 409 26 919 29 158
Omsättningstillgångar 19 882 12 607 11 279 14 309 12 770 18 061 12 241 10 895 13 285 16 136
Tillgångar 38 558 32 725 31 780 34 399 29 052 36 968 35 205 35 304 40 204 45 294
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 430 12 430 12 430 12 430 12 480 11 984 11 984 11 984 7 927 8 191
Obeskattade reserver 79 79 115 194 131 2 563 5 660 5 456 4 883 4 730
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 265 4 479 7 341
Kortfristiga skulder 26 049 20 216 19 235 21 775 16 441 22 421 17 561 17 599 22 916 25 032
Skulder och eget kapital 38 558 32 725 31 780 34 399 29 052 36 968 35 205 35 304 40 204 45 294
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 1 485 1 695
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 224 35 043 38 121 39 451 26 386 39 224 13 917 41 620 39 096 33 799
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 14 137 13 888 14 777 15 341 10 455 15 138 5 627 17 416 16 906 15 467
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000
Omsättning 95 132 84 199 82 621 87 547 60 864 91 104 31 189 96 565 90 607 79 613
Nyckeltal
Antal anställda 103 102 115 121 125 123 132 137 157 120
Nettoomsättning per anställd (tkr) 922 824 718 722 486 739 236 701 572 610
Personalkostnader per anställd (tkr) 494 489 472 466 301 453 155 440 385 439
Rörelseresultat, EBITDA 18 828 11 338 625 107 2 207 7 672 2 495 9 614 1 724 4 792
Nettoomsättningförändring 12,92% 1,79% -5,47% 43,82% -% 191,55% -67,52% 6,93% 22,67% -%
Du Pont-modellen 46,54% 31,96% -0,78% -1,30% 0,87% 7,81% 2,70% 18,90% -2,85% 1,70%
Vinstmarginal 18,90% 12,44% -0,30% -0,51% 0,42% 3,18% 3,05% 6,95% -1,27% 1,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,78% 95,03%
Rörelsekapital/omsättning -6,50% -9,05% -9,63% -8,55% -6,04% -4,79% -17,06% -6,98% -10,72% -12,15%
Soliditet 32,40% 38,17% 39,39% 36,55% 43,29% 37,53% 45,89% 45,34% 28,46% 25,60%
Kassalikviditet 76,33% 62,36% 58,64% 65,71% 77,67% 80,55% 69,28% 61,48% 57,62% 64,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...