Visa allt om Cosmos Plåtslageri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 690 1 445 2 257 2 007 4 233 2 741 2 637 3 750 3 271 2 218
Övrig omsättning - 3 17 - - - - 92 - -
Rörelseresultat (EBIT) -28 -99 36 -341 670 281 -107 377 542 78
Resultat efter finansnetto -28 -99 36 -338 669 279 -111 373 542 77
Årets resultat 2 -1 17 1 366 148 -12 197 298 41
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 470 410 350 424 528 436 508 530 165 182
Omsättningstillgångar 196 332 619 602 869 668 498 970 891 408
Tillgångar 666 742 969 1 026 1 397 1 104 1 006 1 500 1 056 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 462 460 462 445 589 413 445 617 570 272
Obeskattade reserver 2 33 131 119 462 292 221 320 224 86
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 7 30 72 92 264 0 11
Kortfristiga skulder 201 249 376 455 316 327 249 299 263 221
Skulder och eget kapital 666 742 969 1 026 1 397 1 104 1 006 1 500 1 056 590
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 176 - 0 - 0 336 375 325 300 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 536 833 937 643 434 394 378 497 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 171 309 322 367 374 327 353 331 265 263
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 145 190 180 160 150 0
Omsättning 690 1 448 2 274 2 007 4 233 2 741 2 637 3 842 3 271 2 218
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 3 3 3 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 723 752 669 1 411 1 371 1 319 1 875 1 090 739
Personalkostnader per anställd (tkr) - 423 422 440 456 567 561 528 361 361
Rörelseresultat, EBITDA -28 -99 47 -177 843 413 27 502 603 173
Nettoomsättningförändring -52,25% -35,98% 12,46% -52,59% 54,43% 3,94% -29,68% 14,64% 47,48% -%
Du Pont-modellen -4,20% -13,34% 3,82% -32,65% 48,03% 25,45% -10,54% 25,67% 51,42% 13,39%
Vinstmarginal -4,06% -6,85% 1,64% -16,69% 15,85% 10,25% -4,02% 10,27% 16,60% 3,56%
Bruttovinstmarginal 74,20% 78,48% 78,51% 78,08% 100,00% 72,82% 60,98% 70,19% 68,51% 88,19%
Rörelsekapital/omsättning -0,72% 5,74% 10,77% 7,32% 13,06% 12,44% 9,44% 17,89% 19,20% 8,43%
Soliditet 69,60% 65,46% 58,22% 51,92% 66,54% 56,90% 60,43% 56,49% 69,25% 56,60%
Kassalikviditet 97,51% 133,33% 164,63% 132,31% 275,00% 204,28% 200,00% 303,01% 293,16% 115,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...