Visa allt om Thiman's Vin & Delikatesser AB
Visa allt om Thiman's Vin & Delikatesser AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 001 430 283 1 459 3 006 2 520 2 594 2 631 2 369 2 278
Övrig omsättning 12 79 176 540 4 - - 19 - 2 000
Rörelseresultat (EBIT) -110 -46 -108 44 -31 -222 -210 -84 -145 1 088
Resultat efter finansnetto -130 -57 -116 16 -74 -251 -222 -91 -145 1 098
Årets resultat -130 -61 -116 16 -74 -251 -87 -3 -5 582
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 273 316 359 423 1 300 1 295 1 406 923 1 084 1 137
Omsättningstillgångar 485 482 410 397 528 404 471 430 485 1 282
Tillgångar 758 799 769 820 1 829 1 699 1 877 1 353 1 569 2 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 334 427 543 526 601 852 939 942 947
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 135 229 374
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 127 46 0 75 486 332 461 0 98 0
Kortfristiga skulder 427 419 343 203 816 766 564 279 300 1 098
Skulder och eget kapital 758 799 769 820 1 829 1 699 1 877 1 353 1 569 2 419
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 416 542 653 494 781
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 315 755 232 172 85 70 92
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 123 284 228 235 250 224 290
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 013 509 459 1 999 3 010 2 520 2 594 2 650 2 369 4 278
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 730 752 630 649 658 592 759
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 227 264 224 239 245 186 391
Rörelseresultat, EBITDA -67 -3 -44 176 148 -50 -42 100 48 1 270
Nettoomsättningförändring 132,79% -% -80,60% -51,46% 19,29% -2,85% -1,41% 11,06% 3,99% -%
Du Pont-modellen -14,51% -5,76% -13,78% 5,61% -1,69% -13,07% -11,19% -6,21% -9,05% 45,60%
Vinstmarginal -10,99% -10,70% -37,46% 3,15% -1,03% -8,81% -8,10% -3,19% -5,99% 48,42%
Bruttovinstmarginal 25,77% -46,05% -49,82% 65,66% 58,08% 58,02% 58,13% 62,71% 59,35% 61,63%
Rörelsekapital/omsättning 5,79% 14,65% 23,67% 13,30% -9,58% -14,37% -3,59% 5,74% 7,81% 8,08%
Soliditet 26,91% 41,80% 55,53% 66,22% 28,76% 35,37% 45,39% 76,59% 70,55% 50,28%
Kassalikviditet 24,82% 23,39% 54,81% 178,33% 33,95% 29,11% 40,25% 84,23% 121,67% 103,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...