Visa allt om I & M Frakt AB
Visa allt om I & M Frakt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 377 527 528 498 2 027 2 650 2 529 2 194 3 219 4 391
Övrig omsättning 251 36 1 104 299 101 14 138 218 30
Rörelseresultat (EBIT) 77 -232 -268 -191 538 284 -479 97 458 284
Resultat efter finansnetto 28 -219 -252 -154 540 261 -507 91 433 238
Årets resultat 28 -219 -252 -21 300 236 -171 258 312 172
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 057 2 212 31 72 164 1 846 1 775 1 590 2 088 2 721
Omsättningstillgångar 555 1 143 1 280 1 545 1 727 925 655 612 329 971
Tillgångar 2 612 3 354 1 311 1 617 1 891 2 771 2 430 2 202 2 417 3 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 942 944 1 203 1 515 1 597 1 337 1 141 1 332 1 164 932
Obeskattade reserver 0 0 0 0 133 0 0 336 606 606
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 188 1 432 30 8 7 751 1 026 322 348 1 033
Kortfristiga skulder 481 978 79 94 155 683 263 211 299 1 121
Skulder och eget kapital 2 612 3 354 1 311 1 617 1 891 2 771 2 430 2 202 2 417 3 692
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 260 - 301 247 247 238 485 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 236 260 0 248 112 274 232 28 66 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 120 127 130 128 177 176 200 117 263 317
Utdelning till aktieägare 30 30 40 60 60 40 40 20 90 80
Omsättning 1 628 563 529 602 2 326 2 751 2 543 2 332 3 437 4 421
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 377 527 528 498 1 014 1 325 1 265 1 097 1 073 1 098
Personalkostnader per anställd (tkr) 408 442 442 428 335 414 383 188 310 317
Rörelseresultat, EBITDA 320 -189 -227 -145 600 553 -143 547 900 900
Nettoomsättningförändring 161,29% -0,19% 6,02% -75,43% -23,51% 4,78% 15,27% -31,84% -26,69% -%
Du Pont-modellen 2,95% -6,53% -19,22% -9,59% 29,35% 10,25% -19,71% 4,59% 19,16% 7,69%
Vinstmarginal 5,59% -41,56% -47,73% -31,12% 27,38% 10,72% -18,94% 4,60% 14,38% 6,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 99,43%
Rörelsekapital/omsättning 5,37% 31,31% 227,46% 291,37% 77,55% 9,13% 15,50% 18,28% 0,93% -3,42%
Soliditet 36,06% 28,15% 91,76% 93,69% 89,64% 48,25% 46,95% 71,48% 66,21% 37,06%
Kassalikviditet 115,38% 116,87% 1 620,25% 1 643,62% 1 114,19% 135,43% 249,05% 290,05% 110,03% 86,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...