Visa allt om Hamrestaden Aktiebolag
Visa allt om Hamrestaden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 889 1 497 1 501 1 322 1 318 1 068 1 276 1 380 1 328 1 032
Övrig omsättning - 1 074 - - 1 9 4 5 8 7
Rörelseresultat (EBIT) 171 815 -38 230 185 75 149 130 230 177
Resultat efter finansnetto 112 783 -114 148 81 12 149 100 148 137
Årets resultat 179 489 3 76 39 18 91 48 74 74
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 263 2 884 3 795 3 843 3 892 3 947 2 231 2 284 2 224 2 280
Omsättningstillgångar 342 413 224 305 372 271 541 407 373 345
Tillgångar 4 605 3 297 4 019 4 148 4 263 4 217 2 772 2 691 2 597 2 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 421 242 954 951 876 837 869 778 730 656
Obeskattade reserver 279 200 46 166 126 102 118 98 70 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 528 2 437 2 675 2 805 3 003 3 057 1 506 1 527 1 543 1 686
Kortfristiga skulder 377 418 345 228 260 222 279 288 254 252
Skulder och eget kapital 4 605 3 297 4 019 4 148 4 263 4 217 2 772 2 691 2 597 2 625
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 110 672 448 396 441 378 373 325 316 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 93 186 208 2 17 8 28 101 32 29
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 73 288 245 155 170 148 153 179 135 144
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 889 2 571 1 501 1 322 1 319 1 077 1 280 1 385 1 336 1 039
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 1 - - 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 889 749 751 1 322 - - 1 276 1 380 1 328 1 032
Personalkostnader per anställd (tkr) 303 580 466 561 - - 570 617 493 506
Rörelseresultat, EBITDA 202 846 10 278 235 125 202 188 286 220
Nettoomsättningförändring -40,61% -0,27% 13,54% 0,30% 23,41% -16,30% -7,54% 3,92% 28,68% -%
Du Pont-modellen 3,80% 24,99% -0,92% 5,59% 4,48% 2,02% 5,95% 5,35% 8,86% 6,74%
Vinstmarginal 19,69% 55,04% -2,47% 17,55% 14,49% 7,96% 12,93% 10,43% 17,32% 17,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,94% -0,33% -8,06% 5,82% 8,50% 4,59% 20,53% 8,62% 8,96% 9,01%
Soliditet 13,87% 12,07% 24,63% 25,88% 22,73% 21,63% 34,49% 31,53% 30,05% 25,81%
Kassalikviditet 90,72% 98,80% 64,93% 133,77% 143,08% 122,07% 193,91% 141,32% 120,08% 136,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...