Visa allt om Hamrestaden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 497 1 501 1 322 1 318 1 068 1 276 1 380 1 328 1 032 831
Övrig omsättning 1 074 - - 1 9 4 5 8 7 63
Rörelseresultat (EBIT) 815 -38 230 185 75 149 130 230 177 158
Resultat efter finansnetto 783 -114 148 81 12 149 100 148 137 136
Årets resultat 489 3 76 39 18 91 48 74 74 95
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 884 3 795 3 843 3 892 3 947 2 231 2 284 2 224 2 280 1 389
Omsättningstillgångar 413 224 305 372 271 541 407 373 345 275
Tillgångar 3 297 4 019 4 148 4 263 4 217 2 772 2 691 2 597 2 625 1 664
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 242 954 951 876 837 869 778 730 656 602
Obeskattade reserver 200 46 166 126 102 118 98 70 30 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 437 2 675 2 805 3 003 3 057 1 506 1 527 1 543 1 686 804
Kortfristiga skulder 418 345 228 260 222 279 288 254 252 258
Skulder och eget kapital 3 297 4 019 4 148 4 263 4 217 2 772 2 691 2 597 2 625 1 664
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 672 448 396 441 378 373 325 316 327 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 186 208 2 17 8 28 101 32 29 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 288 245 155 170 148 153 179 135 144 116
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 0 0 0 20
Omsättning 2 571 1 501 1 322 1 319 1 077 1 280 1 385 1 336 1 039 894
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 - - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 749 751 1 322 - - 1 276 1 380 1 328 1 032 831
Personalkostnader per anställd (tkr) 580 466 561 - - 570 617 493 506 402
Rörelseresultat, EBITDA 846 10 278 235 125 202 188 286 220 199
Nettoomsättningförändring -0,27% 13,54% 0,30% 23,41% -16,30% -7,54% 3,92% 28,68% 24,19% -%
Du Pont-modellen 24,99% -0,92% 5,59% 4,48% 2,02% 5,95% 5,35% 8,86% 6,74% 10,04%
Vinstmarginal 55,04% -2,47% 17,55% 14,49% 7,96% 12,93% 10,43% 17,32% 17,15% 20,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,33% -8,06% 5,82% 8,50% 4,59% 20,53% 8,62% 8,96% 9,01% 2,05%
Soliditet 12,07% 24,63% 25,88% 22,73% 21,63% 34,49% 31,53% 30,05% 25,81% 36,18%
Kassalikviditet 98,80% 64,93% 133,77% 143,08% 122,07% 193,91% 141,32% 120,08% 136,90% 106,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...