Visa allt om Långebro MC & Cykel Center AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 986 8 461 7 671 8 094 7 840 8 734 8 254 7 574 5 569 4 710
Övrig omsättning 5 7 10 22 6 4 3 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 398 290 151 156 18 93 186 227 41 118
Resultat efter finansnetto 319 181 -8 2 -155 -31 80 123 -28 32
Årets resultat 171 160 -8 2 -141 0 55 65 0 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 47 45 67 66 77 65 58 43 53
Omsättningstillgångar 3 177 3 392 3 218 3 816 3 556 3 717 3 663 3 357 3 105 2 295
Tillgångar 3 313 3 438 3 263 3 883 3 622 3 794 3 728 3 415 3 148 2 348
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 547 376 217 225 223 363 363 346 281 281
Obeskattade reserver 118 18 0 0 0 15 47 42 10 39
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 676 1 996 2 199 2 407 2 442 2 192 1 671 1 687 1 426 1 268
Kortfristiga skulder 972 1 048 848 1 251 957 1 223 1 646 1 339 1 431 759
Skulder och eget kapital 3 313 3 438 3 263 3 883 3 622 3 794 3 728 3 415 3 148 2 348
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 445 436 407 382 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 820 799 790 788 856 412 365 324 387 266
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 416 338 344 338 340 325 317 333 312 236
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0
Omsättning 9 991 8 468 7 681 8 116 7 846 8 738 8 257 7 575 5 569 4 710
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 329 2 820 2 557 2 698 2 613 2 911 2 751 2 525 1 392 1 570
Personalkostnader per anställd (tkr) 417 383 383 380 403 399 376 367 274 296
Rörelseresultat, EBITDA 416 310 173 179 44 119 204 247 64 140
Nettoomsättningförändring 18,02% 10,30% -5,23% 3,24% -10,24% 5,82% 8,98% 36,00% 18,24% -%
Du Pont-modellen 12,07% 8,61% 4,78% 4,07% 0,55% 2,48% 4,99% 6,65% 1,30% 5,07%
Vinstmarginal 4,01% 3,50% 2,03% 1,95% 0,26% 1,08% 2,25% 3,00% 0,74% 2,53%
Bruttovinstmarginal 22,58% 24,62% 24,52% 23,67% 24,17% 22,94% 24,06% 27,20% 30,42% 32,44%
Rörelsekapital/omsättning 22,08% 27,70% 30,90% 31,69% 33,15% 28,56% 24,44% 26,64% 30,06% 32,61%
Soliditet 19,29% 11,34% 6,65% 5,79% 6,16% 9,86% 10,67% 11,02% 9,16% 13,16%
Kassalikviditet 12,65% 21,28% 20,64% 27,50% 17,45% 27,80% 16,59% 17,55% 18,45% 29,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...