Visa allt om Långebro MC & Cykel Center AB
Visa allt om Långebro MC & Cykel Center AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 684 9 986 8 461 7 671 8 094 7 840 8 734 8 254 7 574 5 569
Övrig omsättning 13 5 7 10 22 6 4 3 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 277 398 290 151 156 18 93 186 227 41
Resultat efter finansnetto 205 319 181 -8 2 -155 -31 80 123 -28
Årets resultat 111 171 160 -8 2 -141 0 55 65 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 144 136 47 45 67 66 77 65 58 43
Omsättningstillgångar 3 029 3 177 3 392 3 218 3 816 3 556 3 717 3 663 3 357 3 105
Tillgångar 3 173 3 313 3 438 3 263 3 883 3 622 3 794 3 728 3 415 3 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 658 547 376 217 225 223 363 363 346 281
Obeskattade reserver 180 118 18 0 0 0 15 47 42 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 534 1 676 1 996 2 199 2 407 2 442 2 192 1 671 1 687 1 426
Kortfristiga skulder 802 972 1 048 848 1 251 957 1 223 1 646 1 339 1 431
Skulder och eget kapital 3 173 3 313 3 438 3 263 3 883 3 622 3 794 3 728 3 415 3 148
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - 445 436 407 382
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 820 799 790 788 856 412 365 324 387
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 416 338 344 338 340 325 317 333 312
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
Omsättning 9 697 9 991 8 468 7 681 8 116 7 846 8 738 8 257 7 575 5 569
Nyckeltal
Antal anställda 0 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 3 329 2 820 2 557 2 698 2 613 2 911 2 751 2 525 1 392
Personalkostnader per anställd (tkr) - 417 383 383 380 403 399 376 367 274
Rörelseresultat, EBITDA 300 416 310 173 179 44 119 204 247 64
Nettoomsättningförändring -3,02% 18,02% 10,30% -5,23% 3,24% -10,24% 5,82% 8,98% 36,00% -%
Du Pont-modellen 8,82% 12,07% 8,61% 4,78% 4,07% 0,55% 2,48% 4,99% 6,65% 1,30%
Vinstmarginal 2,89% 4,01% 3,50% 2,03% 1,95% 0,26% 1,08% 2,25% 3,00% 0,74%
Bruttovinstmarginal 23,08% 22,58% 24,62% 24,52% 23,67% 24,17% 22,94% 24,06% 27,20% 30,42%
Rörelsekapital/omsättning 23,00% 22,08% 27,70% 30,90% 31,69% 33,15% 28,56% 24,44% 26,64% 30,06%
Soliditet 25,16% 19,29% 11,34% 6,65% 5,79% 6,16% 9,86% 10,67% 11,02% 9,16%
Kassalikviditet 21,45% 12,65% 21,28% 20,64% 27,50% 17,45% 27,80% 16,59% 17,55% 18,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...