Visa allt om Pianofabriken Nylund & Son AB
Visa allt om Pianofabriken Nylund & Son AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 277 3 832 3 749 3 840 3 912 3 499 3 671 3 781 2 704 2 030
Övrig omsättning 89 71 - 52 86 94 93 93 94 129
Rörelseresultat (EBIT) 177 103 87 84 256 156 10 205 143 26
Resultat efter finansnetto 161 83 69 66 242 146 -3 192 131 17
Årets resultat 93 79 61 37 140 95 18 107 77 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 2 3 7 6 8 11 2 8
Omsättningstillgångar 2 228 2 030 1 949 2 190 1 865 1 642 1 550 1 532 1 177 1 113
Tillgångar 2 228 2 031 1 951 2 193 1 872 1 648 1 558 1 543 1 179 1 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 153 1 060 981 921 883 744 649 671 564 487
Obeskattade reserver 244 203 224 235 223 177 162 192 157 138
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 83 102 95 88 102 99 96 98 97
Kortfristiga skulder 815 684 644 942 677 625 648 584 360 398
Skulder och eget kapital 2 228 2 031 1 951 2 193 1 872 1 648 1 558 1 543 1 179 1 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 204 236 213 177 198 143 176 247 253 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 414 390 381 345 377 407 302 360 353 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 234 231 225 202 219 236 171 230 219 188
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
Omsättning 4 366 3 903 3 749 3 892 3 998 3 593 3 764 3 874 2 798 2 159
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 069 958 937 960 978 875 918 945 676 508
Personalkostnader per anställd (tkr) 219 220 210 187 205 204 170 220 213 194
Rörelseresultat, EBITDA 178 104 88 88 260 159 13 209 148 35
Nettoomsättningförändring 11,61% 2,21% -2,37% -1,84% 11,80% -4,69% -2,91% 39,83% 33,20% -%
Du Pont-modellen 7,99% 5,07% 4,46% 3,83% 13,68% 9,59% 0,64% 13,29% 12,13% 2,50%
Vinstmarginal 4,16% 2,69% 2,32% 2,19% 6,54% 4,52% 0,27% 5,42% 5,29% 1,38%
Bruttovinstmarginal 37,11% 41,15% 43,05% 39,09% 42,84% 43,38% 34,81% 42,45% 51,41% 60,10%
Rörelsekapital/omsättning 33,04% 35,13% 34,81% 32,50% 30,37% 29,07% 24,57% 25,07% 30,21% 35,22%
Soliditet 60,29% 59,99% 59,24% 49,89% 55,95% 53,06% 49,32% 52,45% 57,42% 52,35%
Kassalikviditet 79,51% 71,64% 83,54% 83,12% 66,03% 64,00% 57,56% 79,62% 57,22% 54,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...