Visa allt om Gerkes Byggmontage AB
Visa allt om Gerkes Byggmontage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 8 148 8 858 8 191 7 831 8 024 6 520 5 017 6 530 5 096 4 753
Övrig omsättning 85 - - - - 98 46 70 70 -
Rörelseresultat (EBIT) 101 2 516 672 -73 1 426 155 361 761 36 216
Resultat efter finansnetto 258 2 447 546 -196 1 297 103 361 792 72 239
Årets resultat 235 2 032 331 -2 709 63 265 603 85 186
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 284 3 918 3 619 3 599 3 742 306 120 264 410
Omsättningstillgångar 2 077 2 462 2 313 1 890 2 446 1 463 2 195 2 159 1 693 1 754
Tillgångar 2 077 6 746 6 232 5 509 6 045 5 206 2 501 2 279 1 957 2 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 537 3 603 2 070 1 889 2 192 1 633 1 720 1 765 1 312 1 377
Obeskattade reserver 0 0 680 0 324 0 0 0 33 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 158 2 258 2 358 2 672 2 632 0 6 32 0
Kortfristiga skulder 1 540 985 1 223 1 061 858 941 781 508 580 698
Skulder och eget kapital 2 077 6 746 6 232 5 509 6 045 5 206 2 501 2 279 1 957 2 164
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 501 432 438 429 366
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 784 3 161 3 433 4 101 3 265 2 504 1 775 2 164 2 007 1 748
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 249 1 420 1 634 1 438 1 203 1 179 843 921 944 767
Utdelning till aktieägare 200 3 300 500 150 300 150 150 150 150 150
Omsättning 8 233 8 858 8 191 7 831 8 024 6 618 5 063 6 600 5 166 4 753
Nyckeltal
Antal anställda 9 7 8 9 8 7 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 905 1 265 1 024 870 1 003 931 836 933 728 679
Personalkostnader per anställd (tkr) 576 516 661 658 582 642 538 548 510 434
Rörelseresultat, EBITDA 109 2 630 852 107 1 610 303 505 917 191 374
Nettoomsättningförändring -8,02% 8,14% 4,60% -2,41% 23,07% 29,96% -23,17% 28,14% 7,22% -%
Du Pont-modellen 13,53% 37,34% 10,86% -1,05% 23,76% 3,02% 14,67% 34,80% 3,73% 11,14%
Vinstmarginal 3,45% 28,44% 8,27% -0,74% 17,90% 2,41% 7,32% 12,14% 1,43% 5,07%
Bruttovinstmarginal 82,11% 87,41% 93,25% 95,90% 95,65% 94,59% 97,25% 92,54% 90,11% 90,87%
Rörelsekapital/omsättning 6,59% 16,67% 13,31% 10,59% 19,79% 8,01% 28,18% 25,28% 21,84% 22,22%
Soliditet 25,85% 53,41% 41,73% 34,29% 40,21% 31,37% 68,77% 77,45% 68,26% 66,59%
Kassalikviditet 134,87% 249,95% 189,13% 178,13% 285,08% 155,47% 281,05% 425,00% 291,90% 251,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...