Visa allt om Förslövs Handelsträdgård AB
Visa allt om Förslövs Handelsträdgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 279 6 152 7 045 6 460 5 805 5 863 5 516 5 747 5 595 5 204
Övrig omsättning 453 793 485 804 812 741 378 4 4 -
Rörelseresultat (EBIT) -90 -134 294 97 21 341 289 691 177 810
Resultat efter finansnetto -90 -130 300 109 44 354 320 702 240 847
Årets resultat -90 -118 272 75 55 298 277 538 179 619
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 986 866 883 933 1 004 352 410 458 459 480
Omsättningstillgångar 1 066 1 309 1 793 1 537 1 528 2 395 2 312 2 776 2 370 2 542
Tillgångar 2 052 2 175 2 676 2 470 2 532 2 747 2 723 3 234 2 829 3 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 126 1 216 1 634 1 462 1 488 1 733 1 695 1 918 1 539 1 710
Obeskattade reserver 0 0 12 62 58 88 137 195 254 265
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 199 186 179 181 189 170 119 123 137 157
Kortfristiga skulder 727 773 851 765 797 756 771 998 899 891
Skulder och eget kapital 2 052 2 175 2 676 2 470 2 532 2 747 2 723 3 234 2 829 3 023
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 756 730 528 528 572
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 247 2 343 2 042 2 214 2 256 1 273 996 876 1 061 687
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 851 833 750 834 826 754 626 554 595 441
Utdelning till aktieägare 0 0 300 100 100 300 260 500 160 350
Omsättning 6 732 6 945 7 530 7 264 6 617 6 604 5 894 5 751 5 599 5 204
Nyckeltal
Antal anställda 9 10 9 9 9 8 7 6 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 698 615 783 718 645 733 788 958 799 1 041
Personalkostnader per anställd (tkr) 346 320 313 341 344 351 337 300 288 298
Rörelseresultat, EBITDA -38 -87 343 168 79 399 377 782 264 896
Nettoomsättningförändring 2,06% -12,68% 9,06% 11,28% -0,99% 6,29% -4,02% 2,72% 7,51% -%
Du Pont-modellen -4,34% -5,89% 11,36% 4,45% 1,82% 13,00% 11,86% 22,76% 8,48% 28,05%
Vinstmarginal -1,42% -2,08% 4,32% 1,70% 0,79% 6,09% 5,86% 12,81% 4,29% 16,30%
Bruttovinstmarginal 64,45% 62,01% 59,84% 62,35% 66,91% 66,59% 71,23% 68,54% 66,68% 67,04%
Rörelsekapital/omsättning 5,40% 8,71% 13,37% 11,95% 12,59% 27,95% 27,94% 30,94% 26,29% 31,73%
Soliditet 54,87% 55,91% 61,41% 61,04% 60,46% 65,45% 65,96% 63,65% 60,87% 62,88%
Kassalikviditet 113,34% 135,32% 173,21% 157,25% 157,09% 293,78% 264,20% 258,62% 236,26% 254,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...