Visa allt om Torsby Flygplats AB
Visa allt om Torsby Flygplats AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 249 5 213 5 294 9 190 8 600 7 979 7 671 7 935 7 868 5 792
Övrig omsättning 1 610 520 595 553 200 600 940 1 400 900 2 800
Rörelseresultat (EBIT) 4 -2 -12 19 5 1 0 -77 1 14
Resultat efter finansnetto 5 8 -3 35 32 1 0 -39 4 11
Årets resultat 4 7 -3 26 22 0 0 8 3 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 560 596 761 969 924 897 1 051 1 238 1 049 1 130
Omsättningstillgångar 2 938 2 454 2 391 2 126 2 182 2 619 1 824 2 046 2 620 1 265
Tillgångar 3 496 3 050 3 152 3 095 3 106 3 516 2 875 3 284 3 669 2 395
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 359 2 355 2 348 2 351 2 325 2 303 2 303 2 303 2 295 392
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 139 695 804 744 781 1 213 572 981 1 323 1 952
Skulder och eget kapital 3 496 3 050 3 152 3 095 3 106 3 516 2 875 3 284 3 669 2 395
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 62 62 103 106 112 116 488 449
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 446 2 205 2 236 2 197 1 667 1 604 1 566 1 271 853 597
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 897 762 866 727 464 687 522 737 793 525
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 859 5 733 5 889 9 743 8 800 8 579 8 611 9 335 8 768 8 592
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 875 869 882 1 532 2 150 1 995 1 918 1 984 1 967 1 931
Personalkostnader per anställd (tkr) 585 410 541 559 580 619 586 593 548 584
Rörelseresultat, EBITDA 230 209 213 254 213 218 299 184 238 231
Nettoomsättningförändring 0,69% -1,53% -42,39% 6,86% 7,78% 4,02% -3,33% 0,85% 35,84% -%
Du Pont-modellen 0,14% 0,26% -0,03% 1,26% 1,16% 0,06% 0,07% -1,00% 0,30% 0,88%
Vinstmarginal 0,10% 0,15% -0,02% 0,42% 0,42% 0,03% 0,03% -0,42% 0,14% 0,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,27% 33,74% 29,98% 15,04% 16,29% 17,62% 16,32% 13,42% 16,48% -11,86%
Soliditet 67,48% 77,21% 74,49% 75,96% 74,86% 65,50% 80,10% 70,13% 63,55% 17,90%
Kassalikviditet 257,95% 353,09% 297,39% 285,75% 279,39% 215,91% 318,88% 208,56% 198,03% 64,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...