Visa allt om Corrosion Control Company i Landskrona AB
Visa allt om Corrosion Control Company i Landskrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 873 13 862 13 418 17 568 20 501 14 806 13 730 17 162 15 935 11 131
Övrig omsättning 435 583 7 353 190 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 621 -1 656 -66 -404 874 561 678 1 904 455 404
Resultat efter finansnetto 2 575 -2 667 -133 -277 851 728 493 1 707 481 252
Årets resultat 2 387 -2 417 3 66 641 397 269 922 405 252
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 921 1 558 1 305 1 075 255 191 170 309 296 378
Omsättningstillgångar 7 412 5 560 6 984 5 122 7 573 4 307 5 949 9 060 4 380 6 235
Tillgångar 9 333 7 118 8 289 6 197 7 828 4 498 6 119 9 369 4 676 6 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 288 234 675 672 1 206 965 1 368 1 899 1 178 982
Obeskattade reserver 0 0 250 387 737 737 552 427 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 393 576 1 930 1 140 263 0 0 226 842 1 470
Kortfristiga skulder 6 652 6 308 5 434 3 997 5 622 2 796 4 199 6 817 2 656 4 160
Skulder och eget kapital 9 333 7 118 8 289 6 197 7 828 4 498 6 119 9 369 4 676 6 613
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 722 912 576 1 060 813 701 770 649
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 357 4 072 2 844 3 240 3 639 2 705 2 859 3 257 2 172 1 651
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 753 1 878 1 277 1 788 1 510 1 232 1 094 1 196 827 642
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 600 400 800 800 0 0
Omsättning 22 308 14 445 13 425 17 921 20 691 14 806 13 730 17 162 15 935 11 131
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 10 12 11 8 8 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 187 1 386 1 342 1 464 1 864 1 851 1 716 2 145 1 992 1 855
Personalkostnader per anställd (tkr) 634 610 570 572 607 649 623 4 487 503
Rörelseresultat, EBITDA 2 872 -1 456 90 -288 905 573 683 4 119 537 610
Nettoomsättningförändring 57,79% 3,31% -23,62% -14,31% 38,46% 7,84% -20,00% 7,70% 43,16% -%
Du Pont-modellen 28,98% -24,67% -0,12% -4,47% 12,03% 16,25% 11,08% 20,37% 13,34% 7,80%
Vinstmarginal 12,37% -12,67% -0,07% -1,58% 4,59% 4,94% 4,94% 11,12% 3,92% 4,64%
Bruttovinstmarginal 63,79% 58,08% 63,53% 55,49% 55,97% 54,75% 59,53% 54,94% 42,75% 50,40%
Rörelsekapital/omsättning 3,47% -5,40% 11,55% 6,40% 9,52% 10,21% 12,75% 13,07% 10,82% 18,64%
Soliditet 24,52% 3,29% 10,50% 15,45% 22,35% 33,53% 29,01% 23,55% 25,19% 14,85%
Kassalikviditet 91,54% 49,92% 98,36% 70,13% 95,73% 98,93% 122,60% 117,10% 131,51% 95,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...