Visa allt om Hindsbergskonsulterna AB
Visa allt om Hindsbergskonsulterna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - - - 32 25 24 0 59 20 754
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 7
Rörelseresultat (EBIT) - - - 21 14 -14 -18 1 -48 -254
Resultat efter finansnetto - - - 21 25 -66 -18 1 -58 -268
Årets resultat - - - 21 25 -66 -18 1 -58 -268
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - 69 69 69 65 65 59 65
Omsättningstillgångar - - - 353 348 403 318 330 347 566
Tillgångar - - - 422 417 472 384 395 406 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - 314 293 268 335 353 352 356
Obeskattade reserver - - - 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - - - 108 124 204 49 42 54 275
Skulder och eget kapital - - - 422 417 472 384 395 406 630
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare - - - 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - 32 25 24 0 59 21 761
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - - - 21 14 -14 -18 2 -47 -253
Nettoomsättningförändring -% -% -% 28,00% 4,17% -% -100,00% 195,00% -97,35% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 4,98% 6,00% -2,97% -% 0,51% -11,82% -40,32%
Vinstmarginal -% -% -% 65,62% 100,00% -58,33% -% 3,39% -240,00% -33,69%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 8,33% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 765,62% 896,00% 829,17% -% 488,14% 1 465,00% 38,59%
Soliditet -% -% -% 74,41% 70,26% 56,78% 87,24% 89,37% 86,70% 56,51%
Kassalikviditet -% -% -% 184,26% 156,45% 122,06% 289,80% 366,67% 272,22% 133,09%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...