Visa allt om Kristinehamns Fjärrvärme AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 68 713 77 821 78 295 79 197 69 970 76 941 66 115 63 096 62 280 61 189
Övrig omsättning 345 369 238 279 502 849 1 043 1 032 1 091 301
Rörelseresultat (EBIT) 2 034 3 768 3 798 5 872 2 466 6 512 5 686 6 159 8 828 8 357
Resultat efter finansnetto 798 2 370 2 023 3 668 122 4 016 3 106 3 607 6 274 5 905
Årets resultat 1 1 2 2 2 4 1 1 1 137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 924 107 236 116 913 118 861 121 469 119 486 117 306 109 467 106 575 102 673
Omsättningstillgångar 22 467 27 312 17 135 22 456 17 224 21 390 19 774 16 195 18 044 16 187
Tillgångar 125 391 134 548 134 048 141 317 138 693 140 876 137 080 125 662 124 619 118 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 727 14 156 14 155 14 153 14 151 14 149 14 145 14 144 14 143 14 141
Obeskattade reserver 0 44 776 42 411 40 390 36 728 36 610 32 590 29 487 25 890 19 620
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 50 760 53 375 55 703 58 484 61 112 63 952 67 014 61 879 64 497 66 763
Kortfristiga skulder 14 904 22 241 21 779 28 290 26 702 26 165 23 331 20 152 20 089 18 336
Skulder och eget kapital 125 391 134 548 134 048 141 317 138 693 140 876 137 080 125 662 124 619 118 860
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 989
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 823 875 1 138 850 1 235 1 108 1 061 1 208 1 474 1 395
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 49 324 455 317 599 547 517 747 790 1 352
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 69 058 78 190 78 533 79 476 70 472 77 790 67 158 64 128 63 371 61 490
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 2 3 3 3 3 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 34 357 38 911 26 098 39 599 23 323 25 647 22 038 21 032 15 570 12 238
Personalkostnader per anställd (tkr) 613 619 555 573 629 576 574 1 249 604 484
Rörelseresultat, EBITDA 8 285 10 005 10 066 12 073 8 486 12 218 10 843 11 184 13 591 12 806
Nettoomsättningförändring -11,70% -0,61% -1,14% 13,19% -9,06% 16,37% 4,78% 1,31% 1,78% -%
Du Pont-modellen 1,66% 2,85% 2,91% 4,18% 1,85% 4,64% 4,17% 4,94% 7,11% 7,08%
Vinstmarginal 3,02% 4,93% 4,98% 7,47% 3,66% 8,50% 8,64% 9,85% 14,23% 13,75%
Bruttovinstmarginal 98,44% 95,53% 99,17% 99,27% 98,98% 99,56% 26,37% 98,37% 98,78% 31,28%
Rörelsekapital/omsättning 11,01% 6,52% -5,93% -7,37% -13,55% -6,21% -5,38% -6,27% -3,28% -3,51%
Soliditet 47,63% 36,48% 35,24% 31,08% 29,72% 29,20% 27,84% 28,15% 26,31% 23,78%
Kassalikviditet 150,74% 122,80% 78,68% 79,38% 64,50% 81,75% 84,13% 79,67% 86,18% 87,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...