Visa allt om Nomor AB (publ)
Visa allt om Nomor AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 155 695 142 047 103 266 90 978 72 831 62 773 58 411 56 559 45 679 40 309
Övrig omsättning 2 507 2 493 202 259 27 29 44 48 152 27
Rörelseresultat (EBIT) 27 235 29 165 20 961 15 186 6 848 2 489 766 -2 311 -1 568 -1 479
Resultat efter finansnetto 27 024 29 089 21 192 15 560 7 013 2 542 811 -2 200 -5 756 -1 553
Årets resultat 14 550 23 082 16 223 11 536 5 857 1 340 1 341 -2 200 -5 884 -1 129
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 438 23 840 6 044 3 582 3 023 1 859 3 375 3 259 4 445 6 425
Omsättningstillgångar 54 616 79 218 57 567 38 925 29 723 22 444 23 349 14 375 13 458 16 614
Tillgångar 134 054 103 058 63 611 42 507 32 746 24 303 26 724 17 634 17 903 23 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 603 50 053 26 800 13 876 13 395 7 538 9 198 -66 2 134 8 018
Obeskattade reserver 0 0 596 275 278 368 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 176 7 037 0 300 300 300 300 0 0 0
Kortfristiga skulder 63 275 45 968 36 215 28 056 18 773 16 097 17 226 17 701 15 769 15 021
Skulder och eget kapital 134 054 103 058 63 611 42 507 32 746 24 303 26 724 17 634 17 903 23 039
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 689 1 253 1 244 1 200 1 203 1 405 842 1 202 1 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 204 156 335 347
Löner till övriga anställda 53 608 43 312 34 208 30 306 27 317 23 000 23 490 17 779 9 722 5 054
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 375 14 379 11 792 10 919 9 845 8 977 9 495 6 839 5 306 2 628
Utdelning till aktieägare 0 0 0 6 600 0 0 0 0 0 0
Omsättning 158 202 144 540 103 468 91 237 72 858 62 802 58 455 56 607 45 831 40 336
Nyckeltal
Antal anställda 170 139 111 97 88 71 69 55 30 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) 916 1 022 930 938 828 884 847 1 028 1 523 1 344
Personalkostnader per anställd (tkr) 49 457 419 443 429 483 507 497 562 316
Rörelseresultat, EBITDA 27 235 35 640 22 849 16 596 8 127 3 690 1 940 -1 436 -700 -918
Nettoomsättningförändring 9,61% 37,55% 13,51% 24,92% 16,02% 7,47% 3,27% 23,82% 13,32% -%
Du Pont-modellen 20,38% 28,49% 33,36% 36,62% 21,43% 10,48% 3,07% -12,45% -32,06% -6,74%
Vinstmarginal 17,55% 20,67% 20,55% 17,11% 9,64% 4,06% 1,41% -3,88% -12,57% -3,85%
Bruttovinstmarginal 68,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,56% 23,41% 20,68% 11,95% 15,03% 10,11% 10,48% -5,88% -5,06% 3,95%
Soliditet 48,19% 48,57% 42,86% 33,12% 41,53% 32,13% 34,42% -0,37% 11,92% 34,80%
Kassalikviditet 82,08% 167,28% 155,03% 133,82% 152,37% 133,68% 129,79% 72,92% 81,44% 104,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...