Visa allt om Mohlins Cykel & Motor AB
Visa allt om Mohlins Cykel & Motor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 919 10 854 10 767 11 028 9 669 8 183 8 509 9 642 12 074 14 387
Övrig omsättning 224 210 161 95 72 8 18 34 - 42
Rörelseresultat (EBIT) 277 248 394 -274 70 -339 -130 -315 51 854
Resultat efter finansnetto 236 198 278 -324 9 -371 -150 -334 54 783
Årets resultat 232 141 278 -324 9 -371 -39 -218 25 564
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 137 58 169 180 191 165 208 213 256
Omsättningstillgångar 6 436 5 263 4 846 5 137 5 677 4 077 3 574 3 732 3 897 4 028
Tillgångar 6 554 5 399 4 904 5 306 5 857 4 268 3 739 3 940 4 110 4 284
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 826 594 453 175 498 490 861 900 1 118 1 193
Obeskattade reserver 61 57 0 0 0 0 0 61 177 177
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 295 711 383 547 542 732 594 388 324 19
Kortfristiga skulder 5 371 4 037 4 068 4 584 4 816 3 047 2 284 2 592 2 491 2 895
Skulder och eget kapital 6 554 5 399 4 904 5 306 5 857 4 268 3 739 3 940 4 110 4 284
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 324 291 407 308 398
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 109 1 665 1 682 1 655 1 472 993 950 1 161 1 216 1 135
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 783 530 576 597 532 480 458 576 569 563
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 12 143 11 064 10 928 11 123 9 741 8 191 8 527 9 676 12 074 14 429
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 6 5 4 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 703 1 809 1 795 1 838 1 934 2 046 1 702 1 607 2 012 2 398
Personalkostnader per anställd (tkr) 416 368 379 378 403 452 341 359 354 353
Rörelseresultat, EBITDA 296 269 405 -263 81 -327 -117 -284 85 922
Nettoomsättningförändring 9,81% 0,81% -2,37% 14,06% 18,16% -3,83% -11,75% -20,14% -16,08% -%
Du Pont-modellen 4,23% 4,59% 7,28% -5,15% 1,20% -7,94% -3,40% -7,82% 1,41% 20,03%
Vinstmarginal 2,32% 2,28% 3,32% -2,48% 0,72% -4,14% -1,49% -3,19% 0,48% 5,96%
Bruttovinstmarginal 36,17% 34,75% 37,63% 32,55% 36,44% 34,13% 33,86% 35,60% 33,36% 34,92%
Rörelsekapital/omsättning 8,94% 11,30% 7,23% 5,01% 8,90% 12,59% 15,16% 11,82% 11,64% 7,88%
Soliditet 13,33% 11,83% 9,24% 3,30% 8,50% 11,48% 23,03% 23,96% 30,30% 30,82%
Kassalikviditet 8,83% 12,29% 7,23% 7,46% 12,48% 11,16% 17,60% 23,19% 32,48% 21,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...