Visa allt om Drift & Teknik i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 125 1 654 1 568 1 955 2 041 1 915 1 903 2 177 2 051 2 144
Övrig omsättning 80 24 62 69 78 16 49 - - 108
Rörelseresultat (EBIT) 449 70 150 129 445 141 313 519 324 290
Resultat efter finansnetto 483 68 138 133 448 143 321 531 328 289
Årets resultat 341 114 113 105 252 69 178 298 172 158
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 370 338 678 333 336 343 204 140 65 35
Omsättningstillgångar 1 879 1 506 1 454 1 565 1 537 1 298 1 416 1 333 1 067 1 049
Tillgångar 2 249 1 844 2 132 1 898 1 873 1 641 1 620 1 473 1 132 1 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 335 994 879 910 933 809 860 777 566 507
Obeskattade reserver 490 440 525 549 568 472 431 363 252 168
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 424 410 727 439 372 359 329 333 315 409
Skulder och eget kapital 2 249 1 844 2 132 1 898 1 873 1 641 1 620 1 473 1 132 1 084
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 339 331 322 326 306 311
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 478 459 455 442 60 43 56 74 70 53
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 216 211 219 210 204 203 173 136 164 166
Utdelning till aktieägare 125 0 0 143 128 128 120 95 87 113
Omsättning 2 205 1 678 1 630 2 024 2 119 1 931 1 952 2 177 2 051 2 252
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 125 827 784 978 1 021 958 952 1 089 1 026 1 072
Personalkostnader per anställd (tkr) 697 335 338 329 306 296 278 271 273 268
Rörelseresultat, EBITDA 451 72 153 132 450 149 323 530 335 297
Nettoomsättningförändring 28,48% 5,48% -19,80% -4,21% 6,58% 0,63% -12,59% 6,14% -4,34% -%
Du Pont-modellen 21,48% 3,80% 7,04% 7,11% 23,97% 8,78% 19,81% 36,05% 28,98% 26,75%
Vinstmarginal 22,73% 4,23% 9,57% 6,91% 22,00% 7,52% 16,87% 24,39% 15,99% 13,53%
Bruttovinstmarginal 70,12% 66,99% 72,77% 61,07% 70,01% 57,39% 64,37% 66,65% 59,82% 51,35%
Rörelsekapital/omsättning 68,47% 66,26% 46,36% 57,60% 57,08% 49,03% 57,12% 45,93% 36,67% 29,85%
Soliditet 76,35% 72,52% 59,38% 69,26% 72,16% 70,50% 72,24% 70,49% 66,03% 57,93%
Kassalikviditet 411,79% 335,61% 184,87% 335,31% 386,56% 334,26% 410,33% 375,38% 316,19% 242,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...