Visa allt om Drift & Teknik i Stockholm AB
Visa allt om Drift & Teknik i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 737 2 125 1 654 1 568 1 955 2 041 1 915 1 903 2 177 2 051
Övrig omsättning - 80 24 62 69 78 16 49 - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 449 70 150 129 445 141 313 519 324
Resultat efter finansnetto 71 483 68 138 133 448 143 321 531 328
Årets resultat 230 341 114 113 105 252 69 178 298 172
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 368 370 338 678 333 336 343 204 140 65
Omsättningstillgångar 1 730 1 879 1 506 1 454 1 565 1 537 1 298 1 416 1 333 1 067
Tillgångar 2 098 2 249 1 844 2 132 1 898 1 873 1 641 1 620 1 473 1 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 440 1 335 994 879 910 933 809 860 777 566
Obeskattade reserver 261 490 440 525 549 568 472 431 363 252
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 216 424 410 727 439 372 359 329 333 315
Skulder och eget kapital 2 098 2 249 1 844 2 132 1 898 1 873 1 641 1 620 1 473 1 132
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 339 331 322 326 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 449 478 459 455 442 60 43 56 74 70
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 208 216 211 219 210 204 203 173 136 164
Utdelning till aktieägare 700 125 0 0 143 128 128 120 95 87
Omsättning 1 737 2 205 1 678 1 630 2 024 2 119 1 931 1 952 2 177 2 051
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 737 2 125 827 784 978 1 021 958 952 1 089 1 026
Personalkostnader per anställd (tkr) 658 697 335 338 329 306 296 278 271 273
Rörelseresultat, EBITDA 73 451 72 153 132 450 149 323 530 335
Nettoomsättningförändring -18,26% 28,48% 5,48% -19,80% -4,21% 6,58% 0,63% -12,59% 6,14% -%
Du Pont-modellen 3,38% 21,48% 3,80% 7,04% 7,11% 23,97% 8,78% 19,81% 36,05% 28,98%
Vinstmarginal 4,09% 22,73% 4,23% 9,57% 6,91% 22,00% 7,52% 16,87% 24,39% 15,99%
Bruttovinstmarginal 59,76% 70,12% 66,99% 72,77% 61,07% 70,01% 57,39% 64,37% 66,65% 59,82%
Rörelsekapital/omsättning 87,16% 68,47% 66,26% 46,36% 57,60% 57,08% 49,03% 57,12% 45,93% 36,67%
Soliditet 78,34% 76,35% 72,52% 59,38% 69,26% 72,16% 70,50% 72,24% 70,49% 66,03%
Kassalikviditet 743,06% 411,79% 335,61% 184,87% 335,31% 386,56% 334,26% 410,33% 375,38% 316,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...