Visa allt om Mora Revisionsbyrå AB
Visa allt om Mora Revisionsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 027 9 297 8 920 7 914 8 351 8 019 7 730 7 867 7 543 6 937
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 038 280 50 401 700 705 528 357 355 421
Resultat efter finansnetto 1 035 279 50 421 704 707 546 360 359 425
Årets resultat 797 208 29 376 505 508 440 249 184 213
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 10 15 20 56 84 158 238 192
Omsättningstillgångar 3 862 3 057 3 238 3 520 3 475 3 723 3 356 3 494 3 310 3 420
Tillgångar 3 867 3 062 3 248 3 535 3 495 3 780 3 440 3 653 3 548 3 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 454 657 449 776 1 000 994 987 1 047 997 813
Obeskattade reserver 123 123 123 123 231 231 231 302 307 223
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327
Kortfristiga skulder 2 290 2 282 2 676 2 637 2 264 2 554 2 222 2 304 2 243 2 248
Skulder och eget kapital 3 867 3 062 3 248 3 535 3 495 3 780 3 440 3 653 3 548 3 611
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 520 498 479 468 446
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 462 4 710 4 573 3 738 3 968 3 192 2 976 3 248 3 175 2 943
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 826 1 725 1 753 1 500 1 585 1 526 1 382 1 561 1 634 1 584
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 600 500 500 500 200 0
Omsättning 10 027 9 297 8 920 7 914 8 351 8 019 7 730 7 867 7 543 6 937
Nyckeltal
Antal anställda 12 14 12 11 11 11 11 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 836 664 743 719 759 729 703 715 686 694
Personalkostnader per anställd (tkr) 551 490 575 502 553 510 480 519 513 524
Rörelseresultat, EBITDA 1 038 285 55 406 736 758 583 430 451 495
Nettoomsättningförändring 7,85% 4,23% 12,71% -5,23% 4,14% 3,74% -1,74% 4,30% 8,74% -%
Du Pont-modellen 26,84% 9,18% 1,82% 11,94% 20,20% 18,76% 15,93% 9,88% 10,17% 11,80%
Vinstmarginal 10,35% 3,02% 0,66% 5,33% 8,45% 8,84% 7,09% 4,59% 4,79% 6,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,68% 8,34% 6,30% 11,16% 14,50% 14,58% 14,67% 15,13% 14,15% 16,89%
Soliditet 40,08% 24,59% 16,78% 24,52% 33,48% 30,80% 33,64% 34,61% 34,33% 26,96%
Kassalikviditet 168,65% 133,96% 121,00% 133,49% 153,49% 145,77% 151,04% 151,65% 147,57% 152,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...