Visa allt om Börjes Betongpump AB
Visa allt om Börjes Betongpump AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 473 1 740 2 082 2 297 2 705 1 759 1 382 3 966 2 735 2 402
Övrig omsättning 88 - 13 - - - 425 10 - 12
Rörelseresultat (EBIT) -764 -235 169 249 639 384 -175 1 674 626 467
Resultat efter finansnetto -730 -231 322 206 573 300 -233 1 570 526 443
Årets resultat -730 -31 272 3 424 219 600 741 750 326
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 574 2 658 3 222 4 719 4 949 5 197 5 615 4 347 3 576 2 164
Omsättningstillgångar 775 750 1 076 691 1 059 725 678 1 356 1 448 810
Tillgångar 2 349 3 408 4 298 5 409 6 008 5 922 6 293 5 704 5 024 2 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 299 3 380 3 511 4 039 4 036 3 613 3 393 2 794 2 053 1 303
Obeskattade reserver 0 0 200 200 0 0 0 1 056 519 1 045
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 400 1 000 1 600 2 200 1 057 1 565 0
Kortfristiga skulder 50 28 587 770 972 710 700 797 888 626
Skulder och eget kapital 2 349 3 408 4 298 5 409 6 008 5 922 6 293 5 704 5 024 2 974
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 143 204 286 346 354
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 388 481 528 402 0 69 120 143 137
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 136 170 199 132 50 91 142 239 227
Utdelning till aktieägare 500 350 100 800 0 0 0 0 0 0
Omsättning 561 1 740 2 095 2 297 2 705 1 759 1 807 3 976 2 735 2 414
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 870 1 041 1 149 1 353 1 759 691 1 983 1 368 1 201
Personalkostnader per anställd (tkr) - 284 259 329 251 204 199 101 371 371
Rörelseresultat, EBITDA 222 329 716 779 1 159 914 193 2 288 1 021 752
Nettoomsättningförändring -72,82% -16,43% -9,36% -15,08% 53,78% 27,28% -65,15% 45,01% 13,86% -%
Du Pont-modellen -31,03% -6,60% 8,14% 4,97% 11,14% 6,50% -2,73% 29,72% 12,78% 15,70%
Vinstmarginal -154,12% -12,93% 16,81% 11,71% 24,73% 21,89% -12,45% 42,74% 23,47% 19,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,53% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 153,28% 41,49% 23,49% -3,44% 3,22% 0,85% -1,59% 14,09% 20,48% 7,66%
Soliditet 97,87% 99,18% 85,32% 77,40% 67,18% 61,01% 53,92% 62,31% 48,30% 69,11%
Kassalikviditet 1 550,00% 2 678,57% 183,30% 89,74% 108,95% 102,11% 96,86% 170,14% 163,06% 129,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...