Visa allt om Goyada Aktiebolag
Visa allt om Goyada Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 437 245 1 010 666 1 020 164 1 182 106 1 005 629 993 587 992 272 757 163 521 732 483 491
Övrig omsättning 3 194 3 124 3 154 10 517 16 250 13 791 2 427 5 307 3 539 3 674
Rörelseresultat (EBIT) -2 973 915 6 363 1 647 3 189 3 803 3 809 7 076 5 000 5 977
Resultat efter finansnetto 2 617 3 072 4 025 518 681 386 2 188 6 364 4 751 5 509
Årets resultat 1 049 879 524 484 498 578 337 4 098 3 950 5 141
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 244 446 144 668 161 916 128 373 180 870 144 771 84 715 104 963 17 260 14 247
Omsättningstillgångar 152 054 231 863 154 388 173 538 126 938 123 416 174 184 137 873 135 784 103 497
Tillgångar 396 500 376 531 316 304 301 911 307 808 268 187 258 899 242 836 153 044 117 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 548 23 499 22 620 22 096 21 612 21 114 13 070 12 733 13 387 8 826
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 560 560 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 64 849 74 205 66 268 66 993 57 752 19 605 5 669 5 875 0 0
Kortfristiga skulder 307 104 278 827 227 416 212 822 228 444 227 468 240 160 223 669 139 097 108 918
Skulder och eget kapital 396 500 376 531 316 304 301 911 307 808 268 187 258 899 242 836 153 044 117 744
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 50 50 75 75 75 75 1 157 1 440 1 515 715
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 103 7 301 5 724 6 424 6 143 5 295 6 182 4 559 2 623 2 636
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 666 2 823 2 339 2 374 2 347 2 573 3 762 3 368 1 941 1 577
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 440 439 1 013 790 1 023 318 1 192 623 1 021 879 1 007 378 994 699 762 470 525 271 487 165
Nyckeltal
Antal anställda 18 17 14 14 16 13 20 14 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 79 847 59 451 72 869 84 436 62 852 76 430 49 614 54 083 57 970 60 436
Personalkostnader per anställd (tkr) 743 640 616 667 568 628 568 687 687 634
Rörelseresultat, EBITDA 7 293 10 694 15 635 10 795 11 900 12 218 11 726 19 635 9 660 9 940
Nettoomsättningförändring 42,21% -0,93% -13,70% 17,55% 1,21% 0,13% 31,05% 45,12% 7,91% -%
Du Pont-modellen 2,05% 2,42% 3,65% 10,26% 1,51% 1,59% 1,50% 3,18% 3,33% 5,11%
Vinstmarginal 0,57% 0,90% 1,13% 2,62% 0,46% 0,43% 0,39% 1,02% 0,98% 1,24%
Bruttovinstmarginal 2,88% 3,82% 4,32% 2,69% 2,88% 2,51% 3,41% 4,89% 3,20% 3,34%
Rörelsekapital/omsättning -10,79% -4,65% -7,16% -3,32% -10,09% -10,47% -6,65% -11,33% -0,64% -1,12%
Soliditet 6,19% 6,24% 7,15% 7,32% 7,02% 7,87% 5,05% 5,41% 9,01% 7,50%
Kassalikviditet 21,56% 48,62% 33,82% 52,01% 41,63% 43,89% 62,79% 49,87% 89,97% 89,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...