Visa allt om Asklund Assistans AB
Visa allt om Asklund Assistans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 853 4 123 5 487 5 143 6 923 6 753 6 429 6 070 5 401 2 515
Övrig omsättning - - - - - - - 98 - 2
Rörelseresultat (EBIT) 858 458 194 194 1 007 13 277 445 189 -233
Resultat efter finansnetto 894 549 232 280 1 076 37 301 482 126 -158
Årets resultat 573 388 125 146 592 10 174 259 87 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 34 56 50 70 94 108 115 36 32
Omsättningstillgångar 2 765 3 656 3 863 3 298 3 006 2 873 2 212 1 646 1 733 1 563
Tillgångar 2 784 3 689 3 918 3 348 3 076 2 966 2 320 1 761 1 770 1 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 691 1 119 881 906 902 438 548 494 309 314
Obeskattade reserver 840 682 633 569 495 225 210 154 33 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 253 1 889 2 405 1 873 1 679 2 304 1 562 1 114 1 428 1 248
Skulder och eget kapital 2 784 3 689 3 918 3 348 3 076 2 966 2 320 1 761 1 770 1 595
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 192 192 193 180 280 162
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 309 2 522 3 611 3 415 3 761 4 341 4 063 3 549 2 308 1 421
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 542 863 1 237 1 108 1 380 1 402 1 384 1 279 1 167 869
Utdelning till aktieägare 0 0 150 150 143 128 120 0 0 166
Omsättning 2 853 4 123 5 487 5 143 6 923 6 753 6 429 6 168 5 401 2 517
Nyckeltal
Antal anställda 5 9 13 13 15 18 17 15 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 571 458 422 396 462 375 378 405 772 359
Personalkostnader per anställd (tkr) 379 385 380 356 369 344 343 355 672 363
Rörelseresultat, EBITDA 873 480 217 214 1 031 40 305 465 204 -219
Nettoomsättningförändring -30,80% -24,86% 6,69% -25,71% 2,52% 5,04% 5,91% 12,39% 114,75% -%
Du Pont-modellen 32,15% 14,88% 5,97% 8,36% 34,98% 1,28% 13,02% 27,60% 14,69% -9,84%
Vinstmarginal 31,37% 13,32% 4,26% 5,44% 15,54% 0,56% 4,70% 8,01% 4,81% -6,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 88,05% 42,86% 26,57% 27,71% 19,17% 8,43% 10,11% 8,76% 5,65% 12,52%
Soliditet 84,27% 44,75% 35,09% 39,59% 41,18% 20,36% 30,29% 34,35% 18,80% 21,18%
Kassalikviditet 1 092,89% 193,54% 160,62% 176,08% 179,04% 124,70% 141,61% 147,76% 121,36% 125,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...