Visa allt om Protectum Sverige AB
Visa allt om Protectum Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 30 539 27 872 23 256 20 268 19 227 17 797 16 055 11 916 10 647 9 544
Övrig omsättning 736 334 184 79 26 17 187 - 148 16
Rörelseresultat (EBIT) 8 171 7 225 4 264 4 751 4 565 3 111 3 913 2 502 2 624 867
Resultat efter finansnetto 8 175 7 229 4 275 4 769 3 786 3 129 3 921 2 522 2 664 885
Årets resultat 6 350 6 212 4 529 2 577 1 756 3 555 2 106 1 442 1 420 738
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 62 685 597 584 83 261 1 705 1 415 434 572
Omsättningstillgångar 10 828 9 583 7 684 7 022 6 129 6 860 5 356 3 171 3 401 2 403
Tillgångar 10 890 10 269 8 281 7 606 6 212 7 120 7 061 4 585 3 835 2 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 244 6 894 4 682 2 753 1 876 3 844 2 289 1 583 1 540 934
Obeskattade reserver 0 0 762 2 328 1 103 0 1 773 803 690 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 646 3 374 2 837 2 525 3 233 3 276 2 999 2 200 1 605 2 041
Skulder och eget kapital 10 890 10 269 8 281 7 606 6 212 7 120 7 061 4 585 3 835 2 976
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 - 1 058 935 790 457
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 119 7 334 7 468 6 436 6 025 6 003 3 701 3 149 3 176 3 585
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 816 3 330 3 291 2 722 2 267 2 290 1 921 1 741 1 666 1 890
Utdelning till aktieägare 7 000 6 000 4 000 2 600 1 700 3 724 2 000 1 400 1 400 77
Omsättning 31 275 28 206 23 440 20 347 19 253 17 814 16 242 11 916 10 795 9 560
Nyckeltal
Antal anställda 19 18 19 17 16 16 13 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 607 1 548 1 224 1 192 1 202 1 112 1 235 1 083 968 868
Personalkostnader per anställd (tkr) 638 602 572 551 525 521 520 560 520 547
Rörelseresultat, EBITDA 8 194 7 245 4 276 4 785 4 606 3 197 4 026 2 681 2 784 1 033
Nettoomsättningförändring 9,57% 19,85% 14,74% 5,41% 8,04% 10,85% 34,73% 11,92% 11,56% -%
Du Pont-modellen 75,09% 70,42% 51,68% 62,81% 61,04% 43,99% 55,59% 55,03% 69,57% 29,91%
Vinstmarginal 26,78% 25,94% 18,40% 23,57% 19,72% 17,60% 24,45% 21,17% 25,06% 9,33%
Bruttovinstmarginal 80,11% 80,01% 80,52% 85,19% 84,52% 79,77% 79,26% 90,47% 95,44% 93,10%
Rörelsekapital/omsättning 23,52% 22,28% 20,84% 22,19% 15,06% 20,14% 14,68% 8,15% 16,87% 3,79%
Soliditet 66,52% 67,13% 63,72% 58,75% 43,29% 53,99% 50,92% 47,14% 53,11% 31,38%
Kassalikviditet 276,22% 270,18% 245,68% 260,95% 179,62% 199,33% 167,59% 137,09% 208,35% 113,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...