Visa allt om Protectum Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 27 872 23 256 20 268 19 227 17 797 16 055 11 916 10 647 9 544 8 596
Övrig omsättning 334 184 79 26 17 187 - 148 16 -
Rörelseresultat (EBIT) 7 225 4 264 4 751 4 565 3 111 3 913 2 502 2 624 867 606
Resultat efter finansnetto 7 229 4 275 4 769 3 786 3 129 3 921 2 522 2 664 885 609
Årets resultat 6 212 4 529 2 577 1 756 3 555 2 106 1 442 1 420 738 334
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 685 597 584 83 261 1 705 1 415 434 572 693
Omsättningstillgångar 9 583 7 684 7 022 6 129 6 860 5 356 3 171 3 401 2 403 1 991
Tillgångar 10 269 8 281 7 606 6 212 7 120 7 061 4 585 3 835 2 976 2 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 894 4 682 2 753 1 876 3 844 2 289 1 583 1 540 934 796
Obeskattade reserver 0 762 2 328 1 103 0 1 773 803 690 0 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 374 2 837 2 525 3 233 3 276 2 999 2 200 1 605 2 041 1 743
Skulder och eget kapital 10 269 8 281 7 606 6 212 7 120 7 061 4 585 3 835 2 976 2 684
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 1 058 935 790 457 554
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 334 7 468 6 436 6 025 6 003 3 701 3 149 3 176 3 585 3 434
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 330 3 291 2 722 2 267 2 290 1 921 1 741 1 666 1 890 1 721
Utdelning till aktieägare 6 000 4 000 2 600 1 700 3 724 2 000 1 400 1 400 77 600
Omsättning 28 206 23 440 20 347 19 253 17 814 16 242 11 916 10 795 9 560 8 596
Nyckeltal
Antal anställda 18 19 17 16 16 13 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 548 1 224 1 192 1 202 1 112 1 235 1 083 968 868 781
Personalkostnader per anställd (tkr) 602 572 551 525 521 520 560 520 547 525
Rörelseresultat, EBITDA 7 245 4 276 4 785 4 606 3 197 4 026 2 681 2 784 1 033 773
Nettoomsättningförändring 19,85% 14,74% 5,41% 8,04% 10,85% 34,73% 11,92% 11,56% 11,03% -%
Du Pont-modellen 70,42% 51,68% 62,81% 61,04% 43,99% 55,59% 55,03% 69,57% 29,91% 22,84%
Vinstmarginal 25,94% 18,40% 23,57% 19,72% 17,60% 24,45% 21,17% 25,06% 9,33% 7,13%
Bruttovinstmarginal 80,01% 80,52% 85,19% 84,52% 79,77% 79,26% 90,47% 95,44% 93,10% 94,57%
Rörelsekapital/omsättning 22,28% 20,84% 22,19% 15,06% 20,14% 14,68% 8,15% 16,87% 3,79% 2,89%
Soliditet 67,13% 63,72% 58,75% 43,29% 53,99% 50,92% 47,14% 53,11% 31,38% 33,55%
Kassalikviditet 270,18% 245,68% 260,95% 179,62% 199,33% 167,59% 137,09% 208,35% 113,47% 110,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...