Visa allt om Too Wise Holding AB
Visa allt om Too Wise Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 316 1 371 855 1 122 850 1 086 633 630 1 068 1 300
Övrig omsättning - - - 4 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 215 331 75 320 -14 293 153 81 -70 71
Resultat efter finansnetto 206 328 75 319 -2 292 152 67 -90 70
Årets resultat 117 256 43 154 -12 202 106 37 -44 43
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 67 67 67 67 28 32 42 60 78
Omsättningstillgångar 785 712 427 457 316 596 318 409 678 870
Tillgångar 852 779 493 523 383 624 350 451 738 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 604 637 381 339 185 377 276 219 182 226
Obeskattade reserver 143 92 92 92 0 0 0 0 0 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 104 50 20 93 198 247 75 232 556 670
Skulder och eget kapital 852 779 493 523 383 624 350 451 738 948
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 285 136 128 341 434
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 432 343 266 312 272 0 0 0 17 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 174 148 87 104 93 96 53 47 182 204
Utdelning till aktieägare 125 150 0 0 0 180 100 50 0 0
Omsättning 1 316 1 371 855 1 126 850 1 086 633 630 1 068 1 300
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 316 1 371 855 1 122 850 1 086 633 630 534 650
Personalkostnader per anställd (tkr) 626 501 373 452 372 385 211 172 287 336
Rörelseresultat, EBITDA 215 331 75 321 -12 297 164 100 -43 97
Nettoomsättningförändring -4,01% 60,35% -23,80% 32,00% -21,73% 71,56% 0,48% -41,01% -17,85% -%
Du Pont-modellen 25,23% 42,49% 15,42% 61,19% -0,26% 47,12% 43,71% 17,07% -11,65% 7,70%
Vinstmarginal 16,34% 24,14% 8,89% 28,52% -0,12% 27,07% 24,17% 12,22% -8,05% 5,62%
Bruttovinstmarginal 94,98% 90,81% 91,11% 94,21% 100,00% 100,00% 100,00% 99,05% 95,60% 95,62%
Rörelsekapital/omsättning 51,75% 48,29% 47,60% 32,44% 13,88% 32,14% 38,39% 28,10% 11,42% 15,38%
Soliditet 83,98% 90,98% 91,84% 77,78% 48,30% 60,42% 78,86% 48,56% 24,66% 27,79%
Kassalikviditet 754,81% 1 424,00% 2 135,00% 491,40% 159,60% 241,30% 424,00% 176,29% 121,94% 129,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...