Visa allt om Too Wise Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 371 855 1 122 850 1 086 633 630 1 068 1 300 1 551
Övrig omsättning - - 4 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 331 75 320 -14 293 153 81 -70 71 21
Resultat efter finansnetto 328 75 319 -2 292 152 67 -90 70 17
Årets resultat 256 43 154 -12 202 106 37 -44 43 23
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 67 67 67 28 32 42 60 78 104
Omsättningstillgångar 712 427 457 316 596 318 409 678 870 738
Tillgångar 779 493 523 383 624 350 451 738 948 843
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 637 381 339 185 377 276 219 182 226 233
Obeskattade reserver 92 92 92 0 0 0 0 0 52 59
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 20 93 198 247 75 232 556 670 551
Skulder och eget kapital 779 493 523 383 624 350 451 738 948 843
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 285 136 128 341 434 503
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 343 266 312 272 0 0 0 17 7 109
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 148 87 104 93 96 53 47 182 204 211
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 180 100 50 0 0 0
Omsättning 1 371 855 1 126 850 1 086 633 630 1 068 1 300 1 551
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 371 855 1 122 850 1 086 633 630 534 650 776
Personalkostnader per anställd (tkr) 501 373 452 372 385 211 172 287 336 451
Rörelseresultat, EBITDA 331 75 321 -12 297 164 100 -43 97 45
Nettoomsättningförändring 60,35% -23,80% 32,00% -21,73% 71,56% 0,48% -41,01% -17,85% -16,18% -%
Du Pont-modellen 42,49% 15,42% 61,19% -0,26% 47,12% 43,71% 17,07% -11,65% 7,70% 2,73%
Vinstmarginal 24,14% 8,89% 28,52% -0,12% 27,07% 24,17% 12,22% -8,05% 5,62% 1,48%
Bruttovinstmarginal 90,81% 91,11% 94,21% 100,00% 100,00% 100,00% 99,05% 95,60% 95,62% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 48,29% 47,60% 32,44% 13,88% 32,14% 38,39% 28,10% 11,42% 15,38% 12,06%
Soliditet 90,98% 91,84% 77,78% 48,30% 60,42% 78,86% 48,56% 24,66% 27,79% 32,68%
Kassalikviditet 1 424,00% 2 135,00% 491,40% 159,60% 241,30% 424,00% 176,29% 121,94% 129,85% 133,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...