Visa allt om NavigArt AB
Visa allt om NavigArt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2011-06 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 156 129 169 321 321 1 566 1 566 1 318 1 067 257
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 72 47 58 213 97 113 113 -16 215 -19
Resultat efter finansnetto 79 47 62 128 51 114 114 -23 218 -19
Årets resultat 46 41 36 31 41 45 45 1 113 -19
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2011-06 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 75 75 48 6 6 16 23 27
Omsättningstillgångar 505 431 348 370 372 711 711 550 570 219
Tillgångar 505 431 423 445 420 717 717 567 592 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 322 275 235 199 168 167 167 122 211 98
Obeskattade reserver 140 120 127 111 58 52 52 27 56 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 35 62 136 195 498 498 418 326 148
Skulder och eget kapital 505 431 423 445 420 717 717 567 592 246
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2011-06
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 60 0 - 494 288 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 650 650 144 50 58
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 36 333 333 324 164 21
Utdelning till aktieägare 80 0 0 0 0 40 40 0 90 0
Omsättning 156 129 169 321 321 1 566 1 566 1 318 1 067 258
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 783 783 659 534 129
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 517 517 487 257 50
Rörelseresultat, EBITDA 72 47 58 216 100 116 116 -10 221 -14
Nettoomsättningförändring 20,93% -23,67% -47,35% 0,00% -79,50% -% 18,82% 23,52% 315,18% -%
Du Pont-modellen 15,45% 12,53% 17,26% 49,44% 23,10% 15,90% 15,76% -2,82% 36,99% -7,72%
Vinstmarginal 50,00% 41,86% 43,20% 68,54% 30,22% 7,28% 7,22% -1,21% 20,52% -7,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 296,15% 306,98% 169,23% 72,90% 55,14% 13,60% 13,60% 10,02% 22,87% 27,63%
Soliditet 85,39% 85,52% 78,97% 63,10% 50,18% 28,64% 28,64% 25,03% 42,45% 39,84%
Kassalikviditet 1 174,42% 1 231,43% 561,29% 272,06% 190,77% 142,77% 142,77% 131,58% 174,85% 147,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...