Visa allt om Professional Television Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om Professional Television Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 20 686 32 931 31 460 29 879 19 724 6 525 21 685 15 834 21 882 18 220
Övrig omsättning 329 - 221 200 98 - - - - 29
Rörelseresultat (EBIT) -661 13 1 439 1 346 918 630 815 -7 757 218
Resultat efter finansnetto -692 43 1 441 1 364 879 639 813 15 793 248
Årets resultat 19 152 521 733 456 467 595 4 417 165
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 238 107 0 7 16 47 60 131 179 159
Omsättningstillgångar 3 795 7 556 7 928 7 082 5 430 6 481 6 926 4 813 6 589 5 310
Tillgångar 4 033 7 663 7 928 7 088 5 446 6 528 6 986 4 945 6 767 5 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 663 2 844 2 692 2 171 1 438 1 382 3 155 2 891 3 186 2 919
Obeskattade reserver 130 841 1 041 788 436 200 200 200 200 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 307 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 240 3 977 4 195 4 129 3 499 4 945 3 324 1 853 3 380 2 550
Skulder och eget kapital 4 033 7 663 7 928 7 088 5 446 6 528 6 986 4 945 6 767 5 469
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 162 510 630 769 770
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 2 780 3 252 2 835 2 654 2 645 583 1 589 1 511 1 579 1 475
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 118 1 335 1 191 1 112 1 142 360 872 836 963 957
Utdelning till aktieägare 0 1 200 0 0 0 400 2 240 0 0 150
Omsättning 21 015 32 931 31 681 30 079 19 822 6 525 21 685 15 834 21 882 18 249
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 7 7 6 6 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 448 4 704 4 494 4 268 3 287 1 088 4 337 3 167 4 376 3 037
Personalkostnader per anställd (tkr) 643 648 571 533 652 189 614 614 680 557
Rörelseresultat, EBITDA -661 13 1 446 1 355 949 644 879 60 819 254
Nettoomsättningförändring -37,18% 4,68% 5,29% 51,49% 202,28% -% 36,95% -27,64% 20,10% -%
Du Pont-modellen -16,19% 0,78% 18,42% 19,53% 17,21% 9,80% 11,77% 0,65% 12,00% 4,68%
Vinstmarginal -3,16% 0,18% 4,64% 4,63% 4,75% 9,81% 3,79% 0,20% 3,71% 1,41%
Bruttovinstmarginal 23,29% 22,66% 24,69% 24,20% 35,21% 35,63% 28,18% 31,62% 27,87% 30,20%
Rörelsekapital/omsättning 7,52% 10,87% 11,87% 9,88% 9,79% 23,54% 16,61% 18,69% 14,67% 15,15%
Soliditet 43,75% 45,67% 44,20% 38,82% 32,31% 23,43% 47,27% 61,38% 49,21% 53,37%
Kassalikviditet 114,64% 162,66% 141,48% 132,96% 128,09% 101,21% 170,46% 180,90% 139,08% 156,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...