Visa allt om Läkarhuset Dr J. Eriksson Aktiebolag
Visa allt om Läkarhuset Dr J. Eriksson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 919 3 143 2 994 3 185 3 323 3 206 3 254 3 281 3 194 2 992
Övrig omsättning - - - - - - 1 4 2 1
Rörelseresultat (EBIT) 347 546 430 759 742 655 762 629 684 617
Resultat efter finansnetto 353 551 440 749 723 629 738 578 629 546
Årets resultat 269 430 491 481 529 456 539 354 395 319
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 231 2 272 2 312 2 366 2 420 2 474 2 512 2 530 2 658 2 764
Omsättningstillgångar 936 1 032 868 912 997 949 1 562 1 223 972 732
Tillgångar 3 167 3 304 3 180 3 278 3 417 3 423 4 074 3 753 3 630 3 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 288 2 420 2 290 2 199 2 118 1 889 2 432 2 013 1 759 1 464
Obeskattade reserver 419 419 421 617 534 541 541 541 475 405
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 5 229 625 671 714 746 1 215
Kortfristiga skulder 460 465 469 457 536 368 432 485 651 412
Skulder och eget kapital 3 167 3 304 3 180 3 278 3 417 3 423 4 074 3 753 3 630 3 496
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 940 863 770 744 722 694
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 552 1 503 1 434 1 424 459 446 441 428 409 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 317 268 297 282 283 288 401 501 502 503
Utdelning till aktieägare 200 400 300 400 400 100 1 000 120 100 100
Omsättning 2 919 3 143 2 994 3 185 3 323 3 206 3 255 3 285 3 196 2 993
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 730 786 998 796 831 802 814 820 799 748
Personalkostnader per anställd (tkr) 477 460 599 436 430 429 412 430 423 409
Rörelseresultat, EBITDA 387 586 484 813 796 719 817 706 790 721
Nettoomsättningförändring -7,13% 4,98% -6,00% -4,15% 3,65% -1,48% -0,82% 2,72% 6,75% -%
Du Pont-modellen 11,15% 16,68% 13,84% 23,15% 21,83% 19,40% 19,12% 16,95% 18,90% 17,65%
Vinstmarginal 12,09% 17,53% 14,70% 23,83% 22,45% 20,71% 23,94% 19,38% 21,48% 20,62%
Bruttovinstmarginal 91,26% 89,47% 89,48% 89,64% 89,71% 89,86% 89,92% 88,66% 91,52% 90,84%
Rörelsekapital/omsättning 16,31% 18,04% 13,33% 14,29% 13,87% 18,12% 34,73% 22,49% 10,05% 10,70%
Soliditet 82,56% 83,14% 82,34% 80,96% 73,50% 66,83% 69,48% 64,02% 57,88% 50,22%
Kassalikviditet 190,65% 203,66% 168,44% 183,37% 172,39% 242,66% 341,20% 230,52% 136,56% 177,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...