Visa allt om Sparus AB
Visa allt om Sparus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 10 008 15 217 11 550 9 495 7 454 6 803 4 056 1 182 1 101 1 037
Övrig omsättning - - - 20 123 - - 33 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 168 8 272 7 199 5 037 3 555 4 185 2 589 154 -301 -110
Resultat efter finansnetto 186 207 10 021 9 024 6 525 4 293 4 481 3 139 526 -121 -82
Årets resultat 185 531 19 770 17 516 10 194 6 469 7 399 6 360 4 449 3 738 3 036
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 882 46 467 34 329 30 620 21 207 18 146 6 554 7 538 9 169 5 866
Omsättningstillgångar 133 069 69 076 61 587 41 172 37 328 30 060 33 209 21 453 13 841 12 953
Tillgångar 271 951 115 543 95 916 71 792 58 535 48 206 39 763 28 991 23 009 18 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 240 212 79 681 64 911 48 396 38 802 32 333 25 734 19 474 15 025 11 787
Obeskattade reserver 28 180 29 320 23 480 17 410 14 453 13 019 10 273 8 135 6 263 5 028
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 750 1 518 2 228 2 330 2 424 0 0 0 0 540
Kortfristiga skulder 1 809 5 025 5 297 3 656 2 856 2 855 3 756 1 383 1 722 1 465
Skulder och eget kapital 271 951 115 543 95 916 71 792 58 535 48 206 39 763 28 991 23 009 18 819
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 582 410 170 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 922 1 863 975 1 071 563 503 160 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 414 861 572 650 605 538 106 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Omsättning 10 008 15 217 11 550 9 515 7 577 6 803 4 056 1 215 1 101 1 037
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 3 3 3 3 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 004 3 804 3 850 3 165 2 485 2 268 4 056 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 687 681 516 - 583 484 436 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 630 9 655 8 198 5 037 4 142 4 546 2 914 455 -18 183
Nettoomsättningförändring -34,23% 31,75% 21,64% 27,38% 9,57% 67,73% 243,15% 7,36% 6,17% -%
Du Pont-modellen 71,58% 8,73% 9,53% 9,22% 7,44% 9,30% 7,90% 1,81% -0,48% -0,31%
Vinstmarginal 1 945,05% 66,31% 79,13% 69,70% 58,40% 65,88% 77,44% 44,50% -9,99% -5,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 60,25% 65,19% 100,00% 50,93% 66,19% 69,90% 12,77% -23,34% -5,98%
Rörelsekapital/omsättning 1 311,55% 420,92% 487,36% 395,11% 462,46% 399,90% 726,16% 1 697,97% 1 100,73% 1 107,81%
Soliditet 96,41% 88,76% 85,72% 85,28% 84,49% 86,98% 83,32% 87,38% 84,90% 81,87%
Kassalikviditet 7 355,94% 1 374,65% 1 162,68% 1 126,15% 1 307,00% 1 052,89% 884,16% 1 551,19% 803,77% 884,16%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...