Visa allt om Förarmiljö i Sverige AB
Visa allt om Förarmiljö i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 31 731 29 628 29 636 24 528 32 970 33 727 25 949 22 657 47 412 49 896
Övrig omsättning 55 205 71 - - 6 - 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 436 215 69 -667 424 725 -893 -3 550 1 945 1 310
Resultat efter finansnetto 2 030 1 063 297 -576 145 719 -887 -2 060 3 156 1 918
Årets resultat 1 548 938 297 -576 145 719 -867 2 2 044 1 344
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 941 1 219 1 498 1 124 1 317 1 674 1 388 1 628 1 934 1 575
Omsättningstillgångar 21 369 20 010 18 809 19 601 19 340 19 574 18 275 24 754 29 073 26 790
Tillgångar 22 310 21 229 20 308 20 725 20 657 21 249 19 663 26 381 31 008 28 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 455 15 407 14 469 14 172 14 748 15 303 14 584 22 171 22 169 20 124
Obeskattade reserver 105 85 0 0 0 0 0 20 2 129 1 738
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 363 2 283 2 206 2 177 2 206 1 990 1 895 1 831 1 779 1 771
Kortfristiga skulder 3 388 3 454 3 633 4 376 3 702 3 956 3 184 2 360 4 931 4 731
Skulder och eget kapital 22 310 21 229 20 308 20 725 20 657 21 249 19 663 26 381 31 008 28 366
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 1 608 1 612 1 505 1 534 1 810 1 887 1 793
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 793 3 879 3 481 1 596 1 862 1 958 2 473 2 945 2 911 2 844
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 099 2 290 2 127 2 166 2 146 2 160 2 229 2 682 2 755 2 731
Utdelning till aktieägare 3 000 500 0 0 0 700 0 0 0 0
Omsättning 31 786 29 833 29 707 24 528 32 970 33 733 25 949 22 677 47 412 49 896
Nyckeltal
Antal anställda 8 10 10 8 9 10 11 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 966 2 963 2 964 3 066 3 663 3 373 2 359 1 743 3 647 3 838
Personalkostnader per anställd (tkr) 741 619 569 693 626 582 558 180 592 571
Rörelseresultat, EBITDA 1 713 515 270 -474 782 1 023 -603 -3 243 2 333 1 546
Nettoomsättningförändring 7,10% -0,03% 20,83% -25,61% -2,24% 29,97% 14,53% -52,21% -4,98% -%
Du Pont-modellen 9,60% 5,52% 2,12% -1,75% 2,77% 4,08% -4,05% -7,22% 11,43% 7,07%
Vinstmarginal 6,75% 3,96% 1,45% -1,48% 1,74% 2,57% -3,07% -8,41% 7,47% 4,02%
Bruttovinstmarginal 29,42% 27,74% 25,43% 27,78% 25,59% 26,02% 28,56% 28,65% 26,75% 22,07%
Rörelsekapital/omsättning 56,67% 55,88% 51,21% 62,07% 47,43% 46,31% 58,16% 98,84% 50,92% 44,21%
Soliditet 74,12% 72,89% 71,25% 68,38% 71,39% 72,02% 74,17% 84,10% 76,44% 75,36%
Kassalikviditet 461,81% 388,01% 336,09% 312,89% 368,13% 355,99% 417,43% 711,61% 467,23% 444,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...