Visa allt om Förarmiljö i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 29 628 29 636 24 528 32 970 33 727 25 949 22 657 47 412 49 896 43 007
Övrig omsättning 205 71 - - 6 - 20 - - 34
Rörelseresultat (EBIT) 215 69 -667 424 725 -893 -3 550 1 945 1 310 2 099
Resultat efter finansnetto 1 063 297 -576 145 719 -887 -2 060 3 156 1 918 2 472
Årets resultat 938 297 -576 145 719 -867 2 2 044 1 344 1 896
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 219 1 498 1 124 1 317 1 674 1 388 1 628 1 934 1 575 1 517
Omsättningstillgångar 20 010 18 809 19 601 19 340 19 574 18 275 24 754 29 073 26 790 24 729
Tillgångar 21 229 20 308 20 725 20 657 21 249 19 663 26 381 31 008 28 366 26 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 407 14 469 14 172 14 748 15 303 14 584 22 171 22 169 20 124 18 780
Obeskattade reserver 85 0 0 0 0 0 20 2 129 1 738 1 718
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 283 2 206 2 177 2 206 1 990 1 895 1 831 1 779 1 771 1 715
Kortfristiga skulder 3 454 3 633 4 376 3 702 3 956 3 184 2 360 4 931 4 731 4 033
Skulder och eget kapital 21 229 20 308 20 725 20 657 21 249 19 663 26 381 31 008 28 366 26 246
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 1 608 1 612 1 505 1 534 1 810 1 887 1 793 1 689
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 879 3 481 1 596 1 862 1 958 2 473 2 945 2 911 2 844 2 301
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 290 2 127 2 166 2 146 2 160 2 229 2 682 2 755 2 731 2 343
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 700 0 0 0 0 0
Omsättning 29 833 29 707 24 528 32 970 33 733 25 949 22 677 47 412 49 896 43 041
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 8 9 10 11 13 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 963 2 964 3 066 3 663 3 373 2 359 1 743 3 647 3 838 3 308
Personalkostnader per anställd (tkr) 619 569 693 626 582 558 180 592 571 490
Rörelseresultat, EBITDA 515 270 -474 782 1 023 -603 -3 243 2 333 1 546 2 333
Nettoomsättningförändring -0,03% 20,83% -25,61% -2,24% 29,97% 14,53% -52,21% -4,98% 16,02% -%
Du Pont-modellen 5,52% 2,12% -1,75% 2,77% 4,08% -4,05% -7,22% 11,43% 7,07% 9,70%
Vinstmarginal 3,96% 1,45% -1,48% 1,74% 2,57% -3,07% -8,41% 7,47% 4,02% 5,92%
Bruttovinstmarginal 27,74% 25,43% 27,78% 25,59% 26,02% 28,56% 28,65% 26,75% 22,07% 24,17%
Rörelsekapital/omsättning 55,88% 51,21% 62,07% 47,43% 46,31% 58,16% 98,84% 50,92% 44,21% 48,12%
Soliditet 72,89% 71,25% 68,38% 71,39% 72,02% 74,17% 84,10% 76,44% 75,36% 76,27%
Kassalikviditet 388,01% 336,09% 312,89% 368,13% 355,99% 417,43% 711,61% 467,23% 444,28% 476,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...