Visa allt om Kungsleden Växjö AB
Visa allt om Kungsleden Växjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 44 249 52 059 50 628 20 069 45 286 82 883 42 693 41 017 38 319 37 930
Övrig omsättning - - - - - - - 7 221 - -
Rörelseresultat (EBIT) 29 244 11 939 -33 820 -35 412 12 693 59 039 -12 964 18 181 -8 563 8 486
Resultat efter finansnetto 15 176 -4 707 -42 252 -46 009 2 126 53 548 -20 047 14 -21 679 -529
Årets resultat 12 019 -4 487 -12 274 -39 628 1 807 39 417 -17 396 1 757 -17 345 -2 179
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 321 846 315 603 415 573 391 283 424 207 421 962 375 165 379 135 376 491 375 263
Omsättningstillgångar 92 774 105 860 398 003 8 731 10 286 6 320 5 338 20 371 8 972 9 500
Tillgångar 414 621 421 463 813 576 400 014 434 493 428 282 380 503 399 506 385 463 384 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 662 35 842 40 330 46 614 85 416 85 413 50 564 73 932 67 182 79 452
Obeskattade reserver 0 0 0 14 895 20 981 21 306 21 239 21 085 21 371 18 960
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 368 802 368 802 368 802 308 000 308 000 304 915 300 829 293 528 282 550 270 214
Kortfristiga skulder 11 156 16 817 404 444 30 505 20 097 16 649 7 871 10 961 14 360 16 136
Skulder och eget kapital 414 621 421 463 813 576 400 014 434 493 428 282 380 503 399 506 385 463 384 763
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 1 118 1 460 1 563
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 445 780 624
Utdelning till aktieägare 21 500 13 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 44 249 52 059 50 628 20 069 45 286 82 883 42 693 48 238 38 319 37 930
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - 0 0 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 13 672 12 773 9 483
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 521 747 547
Rörelseresultat, EBITDA 35 080 25 809 -16 670 -20 627 20 735 66 593 22 754 24 661 -3 679 13 103
Nettoomsättningförändring -15,00% 2,83% 152,27% -55,68% -45,36% 94,14% 4,09% 7,04% 1,03% -%
Du Pont-modellen 7,05% 2,84% -4,15% -8,83% 2,96% 13,81% -3,35% 4,61% -2,14% 2,38%
Vinstmarginal 66,10% 22,99% -66,73% -176,04% 28,39% 71,36% -29,90% 44,92% -21,54% 24,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 22,93% -66,80% -167,00% 30,85% 73,05% -26,82% 32,28% -18,58% 22,43%
Rörelsekapital/omsättning 184,45% 171,04% -12,72% -108,50% -21,66% -12,46% -5,93% 22,94% -14,06% -17,50%
Soliditet 8,36% 8,50% 4,96% 14,40% 23,22% 23,61% 17,40% 22,31% 21,42% 24,20%
Kassalikviditet 831,61% 629,48% 98,41% 28,62% 51,18% 37,96% 67,82% 185,85% 62,48% 58,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...